MENU


PrzemianaWszystko to, co pojawia się w życiu człowieka, ma określony i przewidziany przez Boga sens i cel. Dobrze jest tak właśnie spojrzeć na własne namiętności, choroby, konflikty, problemy. Źródłem przemiany, jest łaska. Bóg przemienia człowieka. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać się przed wieloma błędami i słabościami, jak również uniknąć możliwie wszystkich grzechów. Nawet nasze grzechy mają jakieś ukryte znaczenie prowadzące do przemiany, na drodze zbawienia.

Bóg chce przemienić swoje stworzenie, lecz człowiek opiera się, często nie będąc tego świadomym. Niechęć do zmiany myślenia, niezgoda na reinterpretację swojego życia, upieranie się przy opinii, jakie mamy w odniesieniu do osób, które nam towarzyszą, brak zgody na rzeczywistość, która jest inną od moich oczekiwań, powoduje zamknięcie się na przemianę. Z czasem uświadamiamy sobie, że to wszystko, co wydarzyło się w naszym życiu, było nam potrzebne dla: poznania siebie, poznania Boga, przebudzenia wewnętrznego, opamiętania się, zrezygnowania z nadmiernych oczekiwań. Najważniejsze jest to, że Bóg chce dokonać w nas przemiany za pomocą kryzysów, konfliktów, żalu, gniewu, zamykania się w sobie, smutku. Potrzeba było zdominowania przez namiętność, zazdrość, seksualność, drażliwość, lęki, aby czując się zniewolonym, niezdolnym do dalszego życia, pozwolić się poprowadzić drogą pragnień Boga.

Nic z siebie nie wyrzucam, lecz dążę do tego, aby sytuacje, wydarzenia, które mnie niepokoją - przemienić. Tam, gdzie odczuwam bezsilność i własną nieudolność, tam odkrywam wartość, szansę, źródło stworzone dla mojej przemiany. Nie trzeba usuwać z siebie złych nawyków, tego, co mnie niepokoi w myślach, odczuciach, pragnieniach, wyobraźni. Rozmawiam z nimi przez Chrystusa. Rozmawiam o nich z Chrystusem. Uczę się widzieć ich znaczenie dla mojego duchowego wzrastania w Chrystusie.

Pragnieniem autora strony jest okazanie wsparcia i towarzyszenia tym wszystkim, którzy potrzebują przemiany lub są na tej drodze. Proponowane teksty, inspirowane doświadczeniem wielu osób, niech staną się słowem zachęty do refleksji nad pielgrzymowaniem do domu Ojca.

Ks. Józef Pierzchalski SACPost był i jest traktowany jako modlitwa błagalna do Boga, ale także jako zadośćuczynienie i pokuta. Przez post wyznajemy swoją grzeszność, a równocześnie prosimy o przebaczenie i pomoc w powstawaniu z upadków. Jest on uzewnętrznieniem przez człowieka pragnienia powrotu do Boga.

 

Post jest formą modlitwy i czuwania. Ma chronić człowieka przed wpływami demonicznymi. Prowadzi go do oczyszczenia ducha. Jest on praktykowany również po to, żeby stać się wewnętrznie wolnym od nadmiernej troski o dobra tego świata. Święci wskazują, że nadmiar jedzenia zmniejsza duchową czujność człowieka. Natomiast zdrowie fizyczne i duchowe stanowią jedność.

 

Post uwalnia człowieka od złych myśli oraz czyni człowieka bardziej przejrzystym; oczyszcza on ciało i duszę. Post uświęca ciało. Staje się ono "przepuszczalne dla Ducha Świętego". Post dyscyplinuje człowieka, uwalnia go spod władzy jego namiętności i obdarza wewnętrznym pokojem. Ciało uspokaja się przez opanowanie własnych popędów.

 

Post zatem zmierza do jedności ludzkiego ciała i duszy. Jest to ćwiczenie, które człowiekowi pozwala dojść do równowagi. Z postem cielesnym powinien być złączony post duchowy. Człowiek w tym okresie nie prowadzi jedynie walki z własnym ciałem, ale także ze swoimi namiętnościami i myślami.

 

Post był stosowany jako środek w zmaganiach o czystość serca. Czystość serca jest tu rozumiana, jako osiągnięcie pokoju we własnym sercu. Mówiąc o poście trzeba zawsze mieć na uwadze więź, jak zachodzi między modlitwą, pracą i miłością człowieka.

 

Walka, którą rozpoczynamy przez post, rozpoczyna się od konfrontacji z wrogiem. Dopiero wtedy odkrywam to, kto jest moim wrogiem. W poście spotykam się z wrogami mojego życia duchowego, z tym, co trzyma mnie w lęku, niepewności, w potrzasku.

 

Od czego się wyzwalamy? Od niespełnionych marzeń, tęsknot, namiętności, myśli krążących wokół samego siebie, od mego powodzenia, tego, co posiadam, zdrowia, uczuć, problemów i smutku.

 

Post uzdalnia mnie do bycia bardziej uważnym, skupionym. Poszcząc stajemy się otwartymi na sprawy ducha.

 Nowa książka ks. Józefa Pierzchalskiego SAC

Rozważania różańcowe„Różaniec jest modlitwą kontemplacyjną. Jest on streszczeniem Ewangelii. Odmawiając różaniec, kontemplujemy poszczególne wydarzenia Ewangelii, aby one nas przeniknęły swoim duchem. W tej modlitwie ukryta jest zarówno tajemnica Chrystusa, jak i tajemnica człowieka. Uczymy się w ten sposób sakralnego charakteru życia, uczymy się Chrystusa i uczymy się siebie. W różańcu pulsuje Boże i ludzkie życie. Czyż nie chcemy realizować Bożego przeznaczenia wobec nas? Czy nie nosimy w sobie pragnienia całkiem nowego istnienia? Jesteśmy stworzeni przez Boga i przeznaczeni dla Boga. W różańcu przyswajamy sobie Tajemnicę, którą jest Bóg, aby się w niej odnaleźć, w nią się zanurzyć.


Spis treści

Wstęp (5)
Zostawać samemu (8)
Miłość niesie (15)
Nieustanne szukanie (22)
W głębsze życie (30)
Posłuchałaś Boga (37)
Przeżywać Bożą dobroć (44)
Wchodzić w życie Boga (51)
Ważny jest czas (58)
Bóg daje więcej (66)
Pokochać życie w uniżeniu (73)
Tęsknota śladem Boga (81)
Szukaliśmy Ciebie (89)
Życie przemienione (97)
Szczęściem jest Bóg (104)
Ewangelizuje szczęściem (111)
Patrzeć w wieczność (118)
Cierpieli – kochając, kochali – cierpiąc (126)
Niesiona mocą Bożą (133)
Błogosławieni błogosławią (140)
Ofiarowanie oddaniem wszystkiego (148)
Pragnienie świętości (156)
Wewnętrznie przemieniony (164)
Umiłować poniżone oblicze (171)
Do Boga przez rany (179)
Grzech czyni ślepym (186)
Kochając, nie idziemy sami (193)
Umarł z miłości (200)
Przyjąć krzyż (207)
Miłość nie zna granic (214)
Spragnieni radości (221)
Być tam, gdzie jest Pan (228)
Zakończenie (234)ISBN 978-83-7919-125-3
Wydawnictwo: Apostolicum
Format: 145 x 202 mm
Ilość stron: 240
Cena: 27.00 zł

Strona istnieje od: 8 grudnia 2003 r.
Adres e-mail: pierzchalski54@gmail.com
BANNER NASZEJ STRONY

przemiana.biblia.pl

Strona PRZEMIANA zotała wyróżniona
na I Ogólnopolskim Konkursie Chrześcijańskich Witryn Internetowych
o nagrodę św. IzydoraLiczba wyświetleń strony: 23881 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2019-03-23
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC