MENU






Kartka z kalendarza...

16 sierpnia

Św. Stefana, patrona Węgier

Św. Stefan był synem Gezy, czwartego księcia Węgrów, i Sarolty. Urodził się w roku 969 w Ostrzyhomiu (Esztergom), ówczesnej stolicy Węgier. Rodzice jego niedawno przyjęli religię chrześcijańską i w jej duchu wychowywali syna. Otrzymał staranne wykształcenie pod opieką św. Adalberta, biskupa Pragi i Teodata, cnotliwego włoskiego hrabiego. Po śmierci ojca w roku 997 wstąpił na tron książęcy.

Zaprowadził trwały pokój ze wszystkimi sąsiadującymi narodami. Następnie zajął się gorliwie spraw wykorzenienia pogaństwa w kraju. Czynił to łagodnymi metodami, za pomocą przekonywania i napominania. Mimo to wielu jego poddanych, przywiązanych do religii przodków, zbuntowało się. Rozpoczęli oblężenie swego władcy w Veszprem. Św. Stefan przygotowywał się do bitwy poszcząc, rozdając jałmużnę i modląc się. Chociaż jego siły były mniejsze od sił rebeliantów, rozgromił ich całkowicie.

Odtąd praca nad rozkrzewianiem wiary postępowała szybko naprzód. Św. Stefan budował kościoły, klasztory, zakładał biskupstwa. Wysłał też poselstwo do Rzymu, aby od papieża Sylwestra II uzyskać zatwierdzenie swoich fundacji. Spełniając życzenie poddanych, poprosił również o koronę królewską dla siebie. Prośba ta została spełniona. Papież wysłał wspaniałą koronę. Prałat, który przywiózł ją z Rzymu, namaścił i ukoronował św. Stefana na króla w roku 1000.

Wielką cześć św. Stefan okazywał Błogosławionej Maryi Dziewicy. Wszystkie swoje włości oddał pod jej szczególną opiekę. Wojny, które prowadził, zawsze kończyły się jego zwycięstwem. Podejmował je zresztą tylko wówczas, gdy było to naprawdę konieczne, nigdy nie był agresorem. Założył słynne opactwo benedyktyńskie Pannonhalma pod Gyór oraz dziesięć diecezji z metropolitą w Ostrzyhomiu. Najświętszą Pannę czcił jako Matkę i nazywał "Wielką Panią Węgrów".

Poświęcając się zajęciom królewskim, nigdy nie zaniedbywał obowiązków wynikających z nakazów religijnych. Dbał o zachowanie łączności swej duszy z Bogiem. Pośród spraw tego świata nie zapominał o umartwieniach i pokorze. Zmarł 15 sierpnia 1038 roku.

Uroczystość jego obchodzona jest na Węgrzech 20 sierpnia (data pogrzebu). Papież Innocenty XI rozszerzył kult liturgiczny na cały Kościół i wyznaczył 2 września (rocznicę wypędzenia Turków z Budy) jako dzień św. Stefana.

Modlitwa: Wszechmocny Boże, święty Stefan królując na ziemi rozszerzał prawdziwą wiarę, spraw, aby w niebieskiej chwale był orędownikiem Twojego Kościoła. Amen.


Liczba wyświetleń strony: 34752 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2022-09-24
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC