MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśPoniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku

Jan 3,1-8


Narodziny z wody i Ducha


Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt, bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.


Jezus nie krytykuje Nikodema za to, że boi się przyjść do Niego otwarcie. Przyjście do Jezusa było narażaniem się Sanhedrynowi. Jezus rozumie niepokój człowieka o siebie. Noc, wewnętrzne jej doświadczanie, lęk o siebie, ukrywanie się przed innymi ze znakami swojej wiary jest miejscem dobrym na jej wyznawanie, na rodzenie się na nowo. Nikodem z nocy wchodzi w dzień, z postawy ukrywania się ze swoją wiarą w Jezusa, w postawę jawnego jej wyznania po śmierci Pana. Dojrzewanie w wierze dokonuje się w nocy. Dzień i noc należą do Boga. Noc jest symbolem odpoczynku, ale i walki wewnętrznej, którą trzeba toczyć w sercu. To czas, w którym następuje przypływ niepokojących myśli i emocjonalnego cierpienia.

Nocą Nikodem spotyka Jezusa. Czyżby nie mógł spać? Przychodzi powiedzieć o swojej i innych wierze. To radość, której tej nocy nie mógł zatrzymać w sobie. To dobry czas na czuwanie przed Panem, wsłuchiwanie się w Jego słowa. Nocą Nikodem otrzymuje pouczenie. W nocy jest obecny Bóg. On Panem dnia i nocy. Dlatego nie lękamy się, ponieważ bez w względu na czas, Bóg jest blisko.

Przychodząc do Jezusa nocą, Nikodem odchodzi od nocy, a zbliża się do światła. Nie tylko fizycznie jest, blisko, lecz i sercem wyznając wiarę. Nikodem studiował Prawo Boże również nocą. Szukał wyjaśnień nie tylko pochylając się nad Księgami Świętymi, lecz wchodząc w bezpośrednią, osobową relację z Bogiem. Przekonały go znaki, które Jezus czynił. Nasze życie jest wypełnione znakami Bożej obecności, miłości, miłosierdzia. Bóg je zostawia, abyśmy nie tylko wiedzieli, w jakim kierunku zmierzać, lecz przede wszystkim odczuwali, że On jest blisko bez względu na porę dnia i nocy.

Jezus wyjaśnia Nikodemowi, że wiedza religijna i przynależność do narodu wybranego nie stanowią wystarczającej podstawy dla więzi z Bogiem. Człowiek musi narodzić się w Bożej rodzinie za sprawą Ducha Świętego. W jednym z tłumaczeń znajdujemy słowa, ?Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo z wysoka, nie może ujrzeć Królestwa Bożego?. Jezus uzewnętrznia potrzebę Nikodema. On przyszedł w tym celu do Jezusa, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, ?W jaki sposób człowiek może narodzić się na nowo?? Chrześcijanin, to człowiek ?narodzony na nowo?. Powtórne narodziny są symbolem wewnętrznej drogi człowieka. Nie chodzi o narodzenie z ciała, lecz z Ducha Świętego.

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Woda jest symbolem oczyszczenia od tego, co w człowieku nieczyste. Przynosi ona symboliczną śmierć i równoczesne narodzenie się na nowo. Umiera stary człowiek, a rodzi się nowy. Bóg jest porównywany do deszczu i rosy. Zanurzenie w wodzie łączy się z rytualnym oczyszczeniem ciała, natomiast Duch Święty daje moc do odwrócenia się od grzechu i do świętego życia ? jedno i drugie owocem oczyszczenia. ?Narodzenie z wody? nie oznacza zwykłych, cielesnych ludzkich narodzin.

Liczba wyświetleń strony: 104841 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2021-04-12
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC