MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśSobota, 24 września 2022 roku

Koh 11,9 ? 12, 8


Młodość szybko przemija


Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: "Nie mam w nich upodobania": zanim zaćmi się słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu; w czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie, i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie, i zaćmią się patrzące w oknach; i zamkną się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną; odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną i strach na drodze; i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary; bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu i kręcić się już będą po ulicy płaczki; zanim się przerwie srebrny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami - powiada Kohelet - wszystko jest marnością.


Zdaniem Koheleta, bezużyteczne i nieproduktywne jest gubienie się w tęsknotach za przeszłością lub w złudzeniach co do przyszłości. Należy głęboko rozkoszować się chwilą obecną. Przedstawia on ideał religijny wiary żydowskiej: każda chwila życia jest darem Bożym, którym trzeba się cieszyć. Kohelet włącza radość życia w przeżywanie wiary. Przez nią Bóg zachęca nas do zaspokajania pragnień serca i wypełniania wszystkiego, co mogą zobaczyć oczy, lecz bez popadania w zachowania nieodpowiedzialne i nierozważne.

Życie nie jest bezsensowną grą ani powierzchownym, niepotrzebnym zajęciem, ani trudem bez radości. Naszym obowiązkiem jest cieszenie się darem Bożym, jakim jest życie. Bóg osądzi, kto nie potrafi lub nie chce używać Jego darów. Spotykamy się z przekonaniem, że Bóg chce, byśmy żyli szczęśliwie w bliskości z Nim, a nakazy moralne nie są ascetycznymi roszczeniami, aby karać lub krępować ludzką radość, lecz warunkami radości pełnej, słusznej, zrównoważonej i rozważnej.

Młodość szybko przemija. Ludzie młodzi powinni o tym wiedzieć, aby realistycznie i bez złudzeń ocenić swój wiek i radość życia. Program Koheleta jest taki: ciesz się, jak tylko to możliwe, ale nie miej niepotrzebnych złudzeń.

Ważne jest napomnienie Koheleta: "Pomnij jednak na Stwórcę swego". Kieruje je do ludzi młodych. Nie chodzi o ograniczanie pragnienia życia, lecz o pomoc we właściwym jego umiejscowieniu. "Pomnij", jest obowiązkiem wolności, która decyduje o zaufaniu Stwórcy w ukierunkowaniu własnego życia. Stwórca dał człowiekowi tchnienie życia, lecz ono powróci do Boga w chwili śmierci. W relacji z Bogiem Stworzycielem, który daje życie, człowiek może znaleźć radość życia bez niepokojów i bez rozpaczy, gdy przyjmie to życie jako dar Boży, a nie jako coś, co musi wyrywać losowi.

Człowiek nie jest absolutnym panem swego życia, które mu umyka, pędząc szybko w stronę starości i śmierci. Z upływem lat odchodzą dni piękne, aż dotrą do czasu, w którym mówimy: "Nie mam w nich upodobania". Jakie jest życie? Ulotna młodość, starość z dolegliwościami i cierpieniami, na koniec śmierć. Jesteśmy istotami zdążającymi do śmierci, tchnieniem, które powróci do Boga. Podobnie jak każdy dzień zmierza ku wieczorowi, tak każde życie zdąża do zmierzchu. Od początku do końca jest ono w ręku Boga.

Liczba wyświetleń strony: 34669 * Liczba gości online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2022-09-24
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC