MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśCzwartek, 22 sierpnia 2019 roku

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ

Mateusz 22,1-14


Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych


A Jezus znowu w przypowieściach mówił do nich: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.


Zaproszenie skierowane przez samego Boga jest często przez człowieka odrzucane. Stawiamy sobie pytanie, jak człowiek może stracić taką szansę? A jednak może. Człowiek nie przychodzi na ucztę, ponieważ nie ma czasu dla Boga, tłumaczy się ważniejszymi sprawami, a przede wszystkim to, co proponuje Bóg, jego nie interesuje. Najczęściej mówimy, że jest to związane z brakiem zainteresowania sprawami religii, wiary, sacrum.

Ponieważ zaproszeni nie skorzystali z życzliwości króla, kieruje on swoje zaproszenie do osób przypadkowych. Są ludzie, którzy zawsze chętnie korzystają ze spotkań, gdzie można dobrze zjeść i wypić. Nie rezygnują z takich okazji. Co mówi w tym miejscu przypowieść Jezusa? To, iż na ucztę Pana zaproszeni są bogaci i biedni, mocni i słabi, dobrzy i źli. Zbawienie jest powszechne, nikt nie jest wykluczony, dla wszystkich jest miejsce.

W tej przypowieści odsłania się bogactwo Bożego miłosierdzia. Każdy ma szansę zbawienia, przed wszystkimi są otwarte drzwi Kościoła, życia sakramentalnego. Jest jednak konieczność znaku, przez który wyrażamy naszą chęć zbawienia. Na wezwanie Boga koniecznie trzeba odpowiedzieć. Nie można nic nie robić. Nie wystarczy przyjąć zaproszenie i wszystko w swoim życiu zostawić po staremu. Konieczna jest zmiana myślenia i życia, odejście od złych przyzwyczajeń. Odpowiedzią powinna być zmiana życia, stawanie się nowym człowiekiem. Można zostać powołanym, lecz niewybranym z braku obleczenia się w strój weselny.

O jakich szatach weselnych mówi Jezus? Odpowiedź daje św. Paweł: Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość (Kol 3,12). Co to znaczy, że jeden z zaproszonych nie miał stroju weselnego? Nie zmienił swojego usposobienia moralnego. Zauważmy, że temu człowiekowi związano nogi, którymi nie posługiwał się, jak należy, i ręce, którymi nie wykonał dobrego czynu. Prośmy Boga, aby uchronił nas od myślenia i działania lekkomyślnego, dostosowanego do świata, nie zaś do nauczania Boga.

Liczba wyświetleń strony: 542 * Liczba gości online: 4 * Ostatnia aktualizacja: 2019-08-22
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC