MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśCzwartek, 30 czerwca 2022 roku

PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

Mateusz 9,1-8


Ufaj, synu!


On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź!" Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.


Człowiek może dojść w swym życiu do takiego stanu, że nie będzie już mógł się podnieść. Paraliż jest symbolem niemocy, stanu bezsilności, doświadczenia bezradności. Może to być niemoc duchowa, ale też psychiczna czy emocjonalna. Może to być coś w rodzaju zablokowania na życie, na Boga, na drugiego człowieka, na siebie. Paraliż powoduje, że człowiek traci władzę nad sobą. Gdzie, w jakich sferach, w jakich obszarach życia doświadczam paraliżu? Co jest moją największą niemocą? Co jest moim łożem, do którego jestem przykuty? "Łoże", z którym nie rozstaje się paralityk, może być symbolem konkretnej choroby wewnętrznej (duchowej czy emocjonalnej), może być symbolem jakiegoś uzależnienia, które mnie ?przykuwa?, od którego nie potrafię się oderwać. Może zdarzyć się tak, że człowiek "przykuty do łoża" przestanie już mieć pragnienie uzdrowienia, oddali od siebie nadzieję. Wtedy tak ważna jest modlitwa wstawiennicza tych, którzy są obok. "Przynieśli Mu paralityka". Ważne, aby zainteresować się bratem, jego niemocą, i ważne, aby cierpiąc niemoc pozwolić się przynieść do Jezusa, pozwolić na pomoc wspólnoty.

"Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy". Choroba wewnętrzna, cierpienie (duchowe, emocjonalne, psychiczne) często ma u swego źródła grzech. Dlatego Jezus uświadamia, że uzdrowienie zaczyna się od rozpoznania grzechu, gdyż to grzech burzy wewnętrzną i zewnętrzną harmonię, to on wprowadza w emocjonalne konflikty, to on jest przyczyną smutku, "przykucia do łoża". Grzech nierozpoznany, a tym samym niewyznany, czyni spustoszenie tak duże, że człowiek nie ma siły żyć.

"Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach"? "Złe myśli" to niedowiarstwo, powątpiewanie, brak zaufania w moc Syna Człowieczego. Jezus uzdrawiając, rozpoczyna od przywrócenia harmonii w sferze duchowej człowieka. Ci, którzy nie uznają swojego grzechu, zamykają się na uzdrawiającą moc Jezusa. Nasze emocjonalne rany, psychiczne cierpienia, wszelkie konflikty, których konsekwencją jest wewnętrzne osłabienie, "paraliż", mają u swych źródeł grzech, mój własny albo cudzy. Trzeba prosić Jezusa, abym mógł to ujrzeć, abym umiał rozpoznać i nazwać swój grzech i się go wyrzec. Dopiero wtedy będzie możliwe uzdrowienie na wszystkich pozostałych poziomach. Jezus uzdrawia zawsze głębiej niż o to prosimy, czyli daje więcej niż prosimy. Człowiek prosi często o uzdrowienie z tego, co widoczne na zewnątrz (paraliż), czyli prosi o usunięcie choroby, Jezus zaś uzdrawia głębiej, usuwa przyczynę choroby, a nie tylko samą chorobę. Dlatego też uzdrowienie dokonane przez Jezusa jest całkowite.

"Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów". Jezus ma WŁADZĘ, czyli działa z mocą. Uwalnia z mocy zła. "Rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i wracaj do swego domu". "Przykucie do łoża" to symbol wewnętrznego zniewolenia. Co jest tym moim łożem, które mnie trzyma na uwięzi? Władza Jezusa jest potężna, Jego słowo daje moc: "Wstań!", i człowiek na powrót odzyskuje władzę nad samym sobą: "Weź swoje łoże", (czyli: odzyskaj władzę nad sobą). Człowiek otrzymuje moc uwolnienia od tego, co go dotychczas więziło, ma władzę nad tym, do czego był przykuty. Wolność, która jest owocem uzdrowienia, przejawia się m.in. w tym, że człowiek ma władzę nad swoim zniewoleniem. Odzyskanie władzy nad sobą jest owocem uzdrowienia, znakiem działającej w nas mocy Jezusa.

"Gdy tłumy to zobaczyły, ogarnął je lęk i chwaliły Boga za to, że dał ludziom taką moc". Niezwykłe jest to, że w naszych słabościach, paraliżach, Bóg objawia swoją chwałę, jeżeli tylko Mu zaufamy. Przez nasze słabości objawia On swoją potężną moc, swoją władzę nad złem. Dlatego też każdy nasz "paraliż" jest miejscem nadziei, miejscem objawiania się mocy Boga, miejscem doświadczania Jego potęgi.

Liczba wyświetleń strony: 3882 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2022-06-29
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC