MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśCzwartek, 12 grudnia 2019 roku

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GUADALUPE

Mateusz 11,11-15


Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo niebieskie


Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha!


Wszyscy, którzy głoszą królestwo niebieskie - Jan, Jezus, Jego uczniowie - doświadczają gwałtu na sobie ze strony tych, którzy się bronią przed jego przyjściem. Gwałtu, czyli prześladowań, niezrozumienia, bezpodstawnych oskarżeń, ośmieszania, pomówień doświadczają ci, którzy żyją wartościami głoszonymi przez Jezusa. Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże, czyli ci, którzy doświadczają na sobie niesprawiedliwości, ucisku. O tym mówi Jezus, wygłaszając osiem błogosławieństw. Herod jest gwałtownikiem, tym, który zadaje gwałt innym i usiłuje odsunąć czas nadejścia królestwa Bożego.

W tłumaczeniu żydowskim znajdujemy inny zwrot od tego, który występuje w Biblii Tysiąclecia. Zamiast: "ludzie gwałtowni zdobywają je": tłumaczenie żydowskie podaje: "gwałtownicy próbują je porwać". Porwać, czyli zniszczyć. Gwałtownicy czyli ludzie, którym obce są wartości głoszone przez Chrystusa.

Jezus przewiduje to, co się z Nim stanie, w jakich udrękach będzie przeżywał czas swojego pobytu na ziemi. Wie, co stanie się z Jego uczniami, wie, jak będą cierpieć. Równocześnie zachęca ich, aby nie przerazili się gwałtu, jaki ich spotka. Jego miłość przeprowadza przez niesprawiedliwość. Prześladowania uczą nas Chrystusa, uczą nas rozumienia Jego słowa. Doświadczanie udręk ze względu na Boga uczy miłości. Miłością zdobywa się niebo, nie zaś postawą niszczenia, braku szacunku, upokarzania, pozbawiania innych godności.

Liczba wyświetleń strony: 64501 * Liczba gości online: 11 * Ostatnia aktualizacja: 2019-12-12
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC