MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na dziśNiedziela, 26 stycznia 2020 roku

III NIEDZIELA ZWYKŁA A

I Niedziela Słowa Bożego
Mateusz 4,12-23


Uczynię was rybakami ludzi


Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.


Zostawili to, co tak mocno łączyło ich z codziennością - sieci i łódź. Zostawili coś, co było nie tylko pracą umożliwiającą utrzymanie się rodzin, ale było także przyjemnością. Znali się na tym, co robili. Trudne musiały być słowa Jezusa, iż mogą zostać rybakami ludzi. Czy zrozumieli? Czy Jezus dłużej tłumaczył? Ewangelia milczy. Istotne jest to, że poszli. Jezus był dla nich przekonywujący, choć wszystkiego nie odsłaniał przed nimi. Poszli jak Abraham, nie wiedząc, dokąd idą. Zostanie rybakiem ludzi, to była niewiadoma, tajemnica.

W poczucie bezpieczeństwa wprowadzało polecenie Nauczyciela. To proste i trudne zarazem. Oni decydowali o tym, kiedy wypłynąć na jezioro, kiedy i gdzie łowić, kiedy wracać na brzeg. Tymczasem Jezus przejmuje inicjatywę. On jest pierwszy, jest przewodnikiem, a oni wypełniają polecenia. Nie będą zajmowali się tym, co było ich pasją życia. Zapewne zasypiali i wstawali wczesnym świtem, albo, gdy jeszcze było ciemno by wypłynąć na połów. Oddali jezioro, łódź, sieci i ryby, aby chodzić za Jezusem. Zostawili to, co kochali, z czym przez lata byli mocno związani, co było ich pasją, radością życia.

Chodzenie za Mistrzem łączy się ze słuchaniem, obserwowaniem Jego reakcji, dostrzeganiem Jego zmęczenia, smutku, gniewu, a nawet łez.

Liczba wyświetleń strony: 37912 * Liczba gości online: 1 * Ostatnia aktualizacja: 2020-01-25
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC