MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na jutroŚroda, 23 października 2019 roku

Łukasz 12,39-48


O godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie


A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.


"Złodziej ma przyjść". Kim jest złodziej, w wymiarze życia duchowego, moralnego, wspólnotowego, rodzinnego? To człowiek dwulicowy, kim innym jest w dzień, kim innym w nocy lub będąc sam. Działając w ciemności ma on nadzieję uniknąć wykrycia, pojmania, kary i publicznego napiętnowania. Złodziejem mogę być ja, a także najbliżej mnie żyjący człowiek, którego postrzegam jak mojego serdecznego przyjaciela. Jest to człowiek, który podstępnie depcze normy społeczne, wspólnotowe, małżeńskie, przyjacielskie, aby wziąć to, co nie jest jego. Unika jasności w swoim postępowaniu. Usypia najbliższych swoją "życzliwością, gorliwością i dyspozycyjnością". Można pozwolić na to, nie będąc zupełnie świadomym, aby inni mnie uśpili, moją czujność. Potem pojawia się zdziwienie, jak on mógł to zrobić, jak ona mogła.

Złodziej, to człowiek, który wykorzystuje stosowną dla siebie chwilę, gdy inni są zdezorientowani, zamyśleni, nieszczęśliwi lub emanujący radością. Wchodzą do umysłów i serc innych niepostrzeżenie, bez zgody, bez przyzwolenia wchodzą w obszar czyjejś prywatnej przestrzeni. Złodziej jest człowiekiem, który lekceważy wartości, jakie w danym środowisku obowiązują, stąd sam bywa przez innych lekceważony. On swoim lekceważeniem budzi niepokój, przychodzi bowiem ze świata, który jest nieprzyjazny człowiekowi. Człowiek wierzący nie pozwoli się zaskoczyć. Jego gotowość jest związana z życiem w światłości.

Liczba wyświetleń strony: 10600 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2019-10-22
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC