MENU


30 ostatnich rozważań
na dzisiaj | na jutro
Indeks tekstów biblijnych


Słowo Boże na jutroPiątek, 21 czerwca 2019 roku

ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA

Mateusz 6,19-23


Gromadźcie sobie skarby w niebie


Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!


Troską człowieka powinno być to co doczesne, ale również to, co wieczne. To, co człowiek gromadzi, czego pożąda na ziemi, może zostać zniszczone przez mola. Sąd Boży jest porównywany do niszczycielskiej działalności mola. Jezus domaga się zdecydowanego zerwania z pogonią za wyraźnie zniszczalnymi dobrami tego świata. Nie ma na świecie niczego, co nie mogłoby być zniszczone przez mole albo przez rdzę lub narażone wskutek kradzieży. Bogactwo człowieka może zbutwieć, a ubranie może stać się pokarmem dla moli.

Rdza, o której mówi Jezus jest świadectwem przeciwko człowiekowi. Święty Jakub mówi nawet, że ona będzie toczyć ludzkie ciała jak ogień. Biblia wskazuje, że najszlachetniejsze metale, takie jak srebro i złoto nie oprą się niszczącemu działaniu rdzy. Metale te utracą barwę i zniszczeją. Ukazuje w ten sposób ostateczną wartość ziemskich bogactw gromadzonych przez człowieka. Jezus przypomina by Jego naśladowcy szukali królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Taki skarb jest wieczny i nie ulegnie zniszczeniu. Otrzymują go ci, którzy w królestwo Boże "inwestowali" na ziemi.

Skarbem człowieka wierzącego powinno być Boże błogosławieństwo, posłuszeństwo Bogu, czyste serce, pokora, szukanie tego, co w górze. Skarb jest symbolem tego co wartościowe. Skarby są symbolem tego, co człowiek uważa za cenne, godne pożądania i wysiłku. Jakie człowiek skarby gromadzi wskazuje na to, co on uważa za najważniejsze. To zaś co człowiek uważa za skarb, określa styl jego życia, myślenia, organizowania sobie czasu, odniesień do innych ludzi.

Człowiek mądry gromadzi, troszczy się o zdobywanie mądrych rad. Oznacza to korzystanie z mądrości innych, słuchanie i nieustanne uczenie się życia. Człowiek mądry to ten, który dąży drogą przykazań Bożych. Ludzie pobożni za skarb uznają bojaźń Bożą. Jezus przypomina, że odniesienie do skarbów ziemskich może umożliwić albo też utrudnić wejście do królestwa niebieskiego. Zatem podporządkowanie się Bogu, posłuszeństwo Jemu jest większym skarbem niż materialne bogactwa. Skarbem dla wielu ludzi jest to, co jest dla nich w życiu ważne.

Co dla mnie jest najważniejsze, jako człowieka wierzącego Bogu? W jaki sposób wyraża się moja troska o życie wieczne, już teraz, w doczesności? Jaki skarb pójdzie za mną, w moją wieczność?

Liczba wyświetleń strony: 21290 * Liczba gości online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2019-06-20
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC