MENU


Prawda i wolność, co pierwsze?Wolność osiąga się tylko w podporządkowaniu prawdzie. Co to jest prawda? To zbiór zdań zgodnych z rzeczywistością. A wolność to tyle, co sama zdolność wyboru. Związek wolności z prawdą polega na tym tylko, że im więcej wiemy o świecie i o sytuacjach, w których jakikolwiek wybór podejmujemy, tym trafniejszy jest ten wybór z punktu widzenia celów, które chcemy urzeczywistniać. Im więcej prawdy, tym więcej możliwości oddziaływania na rzeczywistość stosownie do naszych życzeń, nie zaś więcej zdolności do wyboru.

Gdy coś wybieramy, a bardzo mało wiemy o sytuacji, w której będziemy działać, możemy łatwo spowodować skutki przeciwne naszym zamiarom, ale przecież wybieramy. Zasób informacji, jakie posiadamy, nie zwiększa samej zdolności do wybierania, lecz tylko sprawia, że zdolność ta może być użyta sprawniej, że zwiększa się zakres możliwości, o których myśleć możemy. Prawda nie pomnaża wolności, pomnaża tylko zakres jej możliwego użycia.

Nie jest dobrze zrzucać na słowo wolność wszystko, co jest pożądane czy dobre. Natomiast prawdziwe będzie to, gdy mówimy, że jesteśmy wolni od jakiegoś ucisku sytuacji, na którą nie panowaliśmy: od bólu fizycznego, od choroby, od jakiejś zmory życiowej, od prześladowania. Prawda, w szerokim tego słowa znaczeniu, obejmuje również przykazania moralne, słuszność, sprawiedliwość. Mówimy, że ktoś za prawdę cierpiał, to znaczy – za dobrą sprawę.

„Prawda uczyni was wolnymi”. Wolność osiąga się przez posłuszeństwo prawdzie. Oznacza to, że uwalniamy się od własnego zła i czujemy się w tym znaczeniu wolni, kiedy wiemy, co jest prawdą w moralnych wymaganiach, i kiedy tej prawdzie dajemy posłuch w życiu. Nie oznacza natomiast, że gdy nie jesteśmy prawdzie w tym sensie posłuszni, tracimy wolność wyboru. Niektórzy bowiem twierdzą, że gdy nie używamy swej wolności wybierania, czynimy zło. Posłuszeństwa prawdzie, nie mierzy się skutkami naszych działań.Liczba wyświetleń strony: 4555 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC