MENU


Znak Krzyża ŚwiętegoJeżeli wierzymy w Boga, wierzymy Bogu, to czynimy znak Krzyża świętego. To znak chrześcijańskiej wiary. Dla człowieka religijnego każdy przedmiot czy wydarzenie może stać się święte. To, co święte, jest oddzielone od tego, co zwyczajne. Podstawowym chrześcijańskim gestem modlitewnym jest i pozostanie znak krzyża. On wskazuje nam inną rzeczywistość. Jest wyznaniem wiary w ukrzyżowanego Chrystusa. Żegnanie się znakiem krzyża jest publicznym tak mówionym Temu, który cierpiał za nas rany. On w swoim ciele ukazał miłość Boga, który nie niszczy cokolwiek, lecz kieruje wszystkim przez pokorę i miłość. Wierzę w Boga, który za mnie cierpiał, umarł i zmartwychwstał. On znak hańby przemienił w znak nadziei. Jezus słaby na krzyżu jest wszechmocny. Czyniąc znak krzyża, oddajemy się pod opiekę Krzyża, jest on naszą tarczą, która dodaje odwagi. Krzyż jest drogowskazem, za którym zdążamy.

Znak krzyża świętego, jest znakiem naszej wiary, jest naszą pierwszą i podstawową modlitwą. Jest on blaskiem łaski. Poczynając od chrztu znak krzyża podporządkowuje całe życie człowieka wierzącego imieniu i błogosławieństwu Trójjedynego Boga, jest równocześnie od samego początku znakiem przewodnim wyraźnego wyznania wiary w tego Boga. Czyniąc znak krzyża na swoim ciele wyznajemy, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Imię to jesteśmy ochrzczeni. Tym imieniem Jednego Boga w Trzech Osobach witamy każdy kolejny dzień. Po przebudzeniu czynimy znak krzyża świętego. Jest to modlitwa uwielbienia Boga, w której wyznajemy naszą wiarę, nadzieję i miłość. Wierzymy, że Bóg Ojciec nas stworzył, Syn Boży nas odkupił, a Duch Święty nas uświęca.

Kiedy czynimy znak krzyża świętego? Wtedy, kiedy się przebudzimy, następnie przed rozpoczęciem posiłku i po nim, na początku podróży i kiedy kończymy dzień, idąc na spoczynek. Czynimy znak krzyża wchodząc do kościoła, dotykając palcami wody święconej. Zanurzenie palców prawej ręki w wodzie święconej i uczynienie znaku krzyża jest aktem naszej odnowy sakramentu Chrztu świętego. Więcej, za każdym razem, gdy czynimy na sobie znak krzyża, przyjmujemy ponownie swój chrzest. To znak, że Bóg nam błogosławi na czynienie tego, co jest Jego wolą i chroni przed złem.

Przez znak krzyża świętego oddajemy cześć Trójcy Świętej, wyrażamy naszą wdzięczność za dzień i noc, przeproszenie za zło, które uczyniliśmy. Modlitwa ta jest również powierzeniem siebie w ręce Boga zarówno na dzień jak i na noc. W taki sposób, należąc do Boga, prosimy o to, aby chronił nas od zła wszelkiego: duchowego, moralnego i fizycznego. Przez ten znak święty jesteśmy chronieni od demonów, będących przeciwnikami Boga i tych, którzy w Niego wierzą.

Dlaczego czynimy znak krzyża świętego? Dlatego, że on jest dla chrześcijan gestem błogosławieństwa. Czyniąc ten znak włączamy się w błogosławiącą moc Jezusa Chrystusa. Czynimy go nad tymi, którym życzymy błogosławieństwa. Znaczymy tym znakiem przedmioty, które są dla nas ważne w życiu i które chcemy na nowo otrzymać z rąk Chrystusa. Za pośrednictwem krzyża możemy sobie wzajemnie udzielać błogosławieństwa.

Czynimy znak krzyża, aby osłaniać swoje czoło, ramiona, serce, całe nasze ciało, myśli, uczucia, pragnienia, zamiary przed wpływem szatana. Znak krzyża jest źródłem łask i ochroną przed złym duchem. Znak krzyża jest znakiem męki Jezusa dany nam przeciwko szatanowi. W ten sposób odnawiamy swoją wiarę, ożywiamy ją, pogłębiamy swoją świadomość tego, do kogo nasze życie należy, w czyich rękach jesteśmy, kto nami kieruje. W taki sposób, jako katolicy, publicznie przyznajemy się do naszej wiary, do Boga, któremu wierzymy, w którego rękach jest nasze życie. Jest to święta pieczęć mówiąca o naszej przynależności do Boga. On jest naszym Panem, a my Jego uczniami, przyjaciółmi, wyznawcami.

Znak krzyża świętego rozpoczynamy dotykając czoła palcami prawej dłoni, następnie dotykamy miejsca poniżej mostka, potem przenosimy naszą dłoń na ramię lewe dotykając je, a potem prawe. Zakończenie, to złożenie obu dłoni w modlitewnym znaku, mając palce dłoni skierowane ku górze. Kiedy prawą dłonią się żegnamy, lewa dłoń spoczywa na naszej piersi w okolicach splotu słonecznego. Znak krzyża czynimy także na czole, ustach i klatce piersiowej wtedy, kiedy rozpoczynamy słuchanie Ewangelii podczas Eucharystii. Kreślimy mały znak krzyża jednym palcem w wymienionych miejscach naszego ciała. Co to oznacza? Jest to prośba skierowana do Boga, abyśmy przyjęli Ewangelię myślą, mową i sercem.Liczba wyświetleń strony: 4233 * Liczba gości online: 13 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC