MENU


Który się począł z Ducha ŚwiętegoPochodzenie Jezusa jest tajemnicą. Poczęcie Jezusa z Dziewicy dokonało się przez stwórczą moc Boga. Jezus Chrystus jest Słowem Ojca. Bóg czyni możliwym to, co niemożliwe. Najcenniejszy owoc, jaki możemy wydać, ostatecznie nie pochodzi od nas samych, nie powstaje też dzięki spłodzeniu przez drugiego człowieka, lecz rodzi się za sprawą Ducha Świętego. Maryja, wierząca niewiasta, jest wzorem dla chrześcijanina. Maryja była jednocześnie dziewicą i matką. Te dwa stany, zwyczajnie nie do pogodzenia, w Maryi stały się możliwe dzięki Duchowi Świętemu ?albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło? (Mt 1,20).

Dziewiczość, nie sprowadza się tylko do fizjologii ludzkiego ciała. Według Pisma Świętego jest ona stanem odniesienia do Boga. Wszystko, co pochodzi od Boga jest dziewicze. Przestaje nim być przez użycie. Dziewiczość Maryi wyrażała się przede wszystkim w Jej całkowitym oddaniu Bogu. Nie chciała ona należeć do nikogo, tylko do Pana. I Bóg zachował Jej dziewictwo. Porodziła Syna, nie przy udziale męża, lecz z Ducha Świętego. Zachowane zostało Jej dziewictwo. Przed urodzeniem, w czasie porodu i po porodzeniu była oblubienicą Boga i do Niego tylko należała. Nigdy nie stała się własnością mężczyzny. A Józef, jej prawny małżonek, pozostał czystym oblubieńcem, Jej ziemskim opiekunem.

Maryja została wprowadzona w porządek nadprzyrodzony od momentu swego poczęcia. Bóg zachował Ją wolną od zmazy grzechu pierworodnego ze względu na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa. Pod względem fizycznym, niewiasta, poczynając dziecko, przestaje być dziewicą. W wymiarze duchowym natomiast dziewictwo może towarzyszyć kobiecie przez całe jej życie w małżeństwie. Małżeństwo nie oddala od Boga, lecz ku Niemu przybliża. Tylko takie przylgnięcie do męża, które przeciwstawia się Bogu, oddala niewiastę od Boga i przez to pozbawia ją duchowego dziewictwa. Dziewiczość, która duchowo jest zakorzeniona w Bogu, przynosi duchowe owoce. Człowiek nigdy nie żyje tylko dla siebie. Dobro, jakim jest dziewictwo z ducha, promieniuje na innych. Im bliżej jest ktoś Pana, tym bliżej jest innych. To, co dokonało się w Maryi, nie było owocem ciała i krwi, ponieważ Ona znalazła łaskę u Boga. Ona jest błogosławiona, ponieważ ?uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana? (Łk 1,45), pokorna i wielka w swojej wierze.Liczba wyświetleń strony: 4514 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC