MENU


Wierzę w Ducha ŚwiętegoKim jest Duch Święty? Jest Duchem i jest Święty. To charakteryzuje Go, jako Boga. On jest jednością Ojca i Syna. Jest Osobą, jak Ojciec i Syn. Co to znaczy być Duch-owym? To tworzyć więzi, budować wspólnotę. Tylko, kto zaczyna rozumieć, czym jest Bóg, może wiedzieć, czym jest Duch Święty. A także, tylko ten, kto przeczuwa, czym jest Duch Święty, zaczyna rozumieć, kim jest Bóg . Imionami Ducha Świętego są słowa: miłość i dar. Imię Miłość oznacza Boga, jako Trójcę Świętą, ale też jest imieniem Ducha Świętego. To, że trwamy w Bogu, sprawia miłość. Duch jest Bogiem, jako miłość. ?Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany? (Rz 5,5). Dar Boga jest Duchem Świętym, a także dar Boga jest miłością. Możemy powiedzieć, że w Duchu Świętym Bóg udziela się nam, jako miłość. Najważniejszym kryterium miłości jest trwanie. Takim jest Duch Święty, jako Miłość.

Możemy powiedzieć, że miłość sprawdza się w wytrwałości. Poznajemy ją po tym, że trwa, usuwa niezdecydowanie i nosi w sobie wieczność. Miłość jest zatem tam, gdzie jest stałość, trwanie. Dlatego może się realizować jedynie w wieczności . Znakiem obecności Ducha Świętego jest przypominanie (por. J 14,28) i zespalanie . ?Miłość jest z Boga? (1J 4,7). Miłość jest Bogiem. Gdy Duch Święty nas przenika, dokonuje jedności w nas samych, a równocześnie jednoczy nas z Bogiem oraz z innymi.

?Źródłem Ducha jest ukrzyżowany Chrystus. Ale także każdy chrześcijanin, w zależności od Niego, staje się źródłem Ducha. Najgłębsze pragnienie człowieka wyraża się w wołaniu o Ducha Świętego? . Bez Niego nie ma życia. On jest świeżą wodą bez której nie istnieje życie. ?Duch Święty pochodzi od Ojca, ale jako dany, a nie jako zrodzony? . Darem Boga jest sam Bóg. Duch Święty uczy nas, wyjaśnia i przypomina słowa, które mówi Chrystus. On uświęca Kościół swoją obecnością. Oczyszcza wspólnotę wierzących z grzechów w Sakramencie Pokuty. Dokonuje pomnożenia w nim wiary, nadziei i miłości.Liczba wyświetleń strony: 4337 * Liczba gości online: 11 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC