MENU


Wierzę w ciała zmartwychwstanieWiara chrześcijańska zna wyłącznie wskrzeszenie umarłych mocą Bożą. Człowiek, według Biblii, jest niepodzielną jednością. Wyraz dusza oznacza całego człowieka, wraz z ciałem . Wskrzeszenie umarłych (nie ciał!) dotyczy zbawienia jednego, niepodzielnego człowieka, a nie połowy człowieka. Istota wiary w zmartwychwstanie nie zawiera się w idei powrotu ciał. Zmartwychwstanie oznacza nieśmiertelność osoby, jednej istoty ludzkiej. Nieśmiertelność nie wynika z mocy człowieka, lecz z tego, że jest on w dialogu z Bogiem, ze Stwórcą. Dlatego nieśmiertelność nazywamy wskrzeszeniem. Ponieważ Bogu nie chodzi wyłącznie o duszę, ale o całego człowieka, On daje jemu nieśmiertelność. Wskrzeszenie umarłych oznacza wskrzeszenie ludzi. Wyraz ?ciało? oznacza ?świat ludzki?. ?Dusza? oznacza całego człowieka wraz z ciałem. Gdy wierzymy w ?świętych obcowanie?, termin dusza oddzielona od ciała, jest przestarzały .

Kiedy mówimy ciało, to mamy na uwadze człowieka. Nie dokona się zmartwychwstanie ciał, lecz zmartwychwstanie osób. ?Zapewniam was bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne? (1 Kor 15,50). I jeszcze ważne słowa z Ewangelii św. Jana 6,63: ?To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem?. Soma, w języku greckim, to tyle co ciało, a zarazem także tyle co sam człowiek. Ciało i duch w języku Pawła nie stanowią przeciwieństwa. Zarówno Jan, jak i Paweł wyjaśniają, że zmartwychwstanie ciała, jako czegoś chemicznie-fizycznego, zmartwychwstanie ciała, jako ciała ludzkiego, nie jest zmartwychwstaniem tych samych ciał. Św. Paweł mówi nie o zmartwychwstaniu ciał, tylko osób, i to nie przez powrót do cielesności, co jest niemożliwe, tylko do innego rodzaju życia w zmartwychwstaniu, na wzór zmartwychwstałego Pana .Liczba wyświetleń strony: 4230 * Liczba gości online: 21 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC