MENU


Mądrość Kościoła

Na tej stronie umieszczać będziemy refleksje nad: nauczaniem Ojców Kościoła, dokumentami soborowymi, nauczaniem Ojca świętego.

Ojcowie apostolscy

Duchowość ojców

Ojcowie pustyni

Złe myśli

Zaczynać od wiary

Odejść na pustynię

Myślą o Bogu

Ojcowie Kościoła

Cel znoszenia trudów - św. Jan Kasjan

Doskonałość bez miłości? - św. Jan Kasjan

Św. Grzegorz z Nazjanzu (1)

Św. Grzegorz z Nazjanzu (2)

Św. Jan Chryzostom (1)

Św. Jan Chryzostom (2)

Św. Atanazy

Św. Bazyli (1)

Św. Bazyli (2)

Św. Bazyli (2)

Św. Ambroży

Św. Augustyn

Ostatnie lata św. Augustyna z Hippony

Wiara i rozum w nauczaniu św. Augustyna

Pisma świętego Augustyna

Droga nawrócenia św. Augustyna

Św. Grzegorz Wielki (1)

Św. Grzegorz Wielki (2)

Św. Hieronim (1)

Św. Hieronim - Doktor Kościoła (2)

Kościół Katolicki

Wyznajemy wiarę w Kościół Jezusa Chrystusa

Pytania o Kościół

Rok Wiary - zaproszenie do nawrócenia

Benedykt XVI w przemówieniu do Kurii Rzymskiej o poprawnej interpretacji II Soboru Watykańskiego

Encykliki Jana Pawła II

Encykliki Jana Pawła II

Dives in Misericordia (1)

Dives in Misericordia (2)

Dives in Misericordia (3)

Dives in Misericordia (4)

Redemptor hominis (1)

Ecclesia de Eucharistia (1)

Fides et ratio (1)

Fides et ratio (2)

Fides et ratio (3)

Veritatis splendor (1)

Veritatis splendor (2)

Veritatis splendor (3)

Pierwsze Soboty Miesiąca

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

Modlitwy Anioła z Fatimy

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Dlaczego pięć sobót wynagradzających

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca

TAJEMNICE FATIMSKIE

Adhortacje

Vita Consecrata

Ecclesia in Europa (1)

Ecclesia in Europa (2)

Ecclesia in Europa (3)

Ecclesia in Europa (4)

Ecclesia in Europa (5)

Listy Apostolskie

Mulieris dignitatem (1)

Mulieris dignitatem (2)

Mulieris dignitatem (3)

Mulieris dignitatem (4)

Tertio millennio adveniente

Novo millennio ineunte

Benedykt XVI

Benedykt XVI w intencji życia nienarodzonego

Chodzi o Boga

CARITAS IN VERITATE - Encyklika

DEUS CARITAS EST - Encyklika

SPE SALVI - Encyklika

Św. Klemens Rzymski, Audiencja generalna 7 marca 2007

Św. Ignacy Antiocheński, Audiencja generalna 14 marca 2007

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju - 2011

Benedykt XVI o wadze refleksji teologicznej

Budujcie na Chrystusie - Benedykt XVI do młodych na ŚDM, 18 sierpnia 2011 r.

PORTA FIDEI - List Apostolski o głaszający "ROK WIARY"

Benedykt XVI rozpoczyna katechezy Roku Wiary

Vaticanum II bodźcem do odkrycia piękna wiary

Liturgia uczy otwartości na Boga i powszechność Kościoła


Liczba wyświetleń strony: 2727 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC