MENU


Mulieris dignitatem (1)(Treści zawarte poniżej są medytacją autora strony „Przemiana” nad Listem apostolskim "Mulieris dinignitatem", papieża Jana Pawła II).

Powołaniem kobiety jest uchronienie ludzkości przed upadkiem, degradacją duchową i moralną. Kobieta jest powołana do odnowienia człowieka w jego wrażliwości, głębi i prostocie.

Kobieta jest obecna w Kościele dla ożywienia i umocnienia więzi między ludźmi Kościoła, na podobieństwo tej, która w Wieczerniku była siłą jedności dla Apostołów trwających jednomyślnie na modlitwie. Kobieta jest szczególnie odpowiedzialna za więź w rodzinie, w małżeństwie, w każdej wspólnocie. U podstaw więzi jest miłość wyrażająca się w czułości. Przez czułość, troskę, łagodność kobiety może dokonać się zbliżenie między ludźmi stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga.

Kobieta jest tą, która niesie życie zarówno w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim duchowym, psychicznym, uczuciowym i emocjonalnym. To jest macierzyński wymiar powołania kobiety. Kobieta objawia się jako MATKA w różnych wymiarach życia człowieka, bez względu na powołanie, do jakiego została wezwana przez Chrystusa w Kościele. Powołaniem kobiety jest niesienie życia, światła, czułości, ciepła, wrażliwości samego Boga.

Przez to, że Bóg stworzył kobietę, w sposób szczególny angażując się w jej życie, jest ona zjednoczona z Nim. Bóg narodził się z kobiety i każda istota ludzka otrzymała życie od kobiety. Kobieta jest człowiekiem niosącym życie, a przez to – powołanie do zjednoczenia z Bogiem. To szczególne zjednoczenie z Nim dokonało się w Maryi. „Bóg zrodził się z niewiasty”. Bóg jest otwarty i w tę otwartość wprowadza kobietę – Maryję. Najpiękniejsze otwarcie człowieka odnajdujemy w Niepokalanej. Kobieta jest znakiem wielkiej i pięknej otwartości Boga, odbiciem Jego otwarcia i zaufania.

Pełnia otwartości Boga znajduje swój wyraz w tajemnicy Wcielenia. Otwartość Boga porusza serce i łono Maryi, a przez Nią nasze serce, umysły, pragnienia. Bóg przemówił przez Syna, ale i przez kobietę - Maryję. Szukając głębi poruszamy się w Nim, ale również dotykamy tajemnicy Jej życia. Maryja jest w centrum życia swojego Syna. Przez Nią odnajdujemy się w Chrystusie, w ośrodku naszych najgłębszych pragnień, tęsknot i oczekiwań. W Jej „Fiat” jest nie tylko Jej odpowiedź Bogu, ale i nasza odpowiedź Jemu wynikająca z tęsknoty za pełnią, za zbawieniem. Jesteśmy w zgodzie, w przyzwoleniu Maryi na tajemnicę Wcielenia Jezusa.

W tajemnicy Zwiastowania odkrywamy wyjście Boga w stronę człowieka, będące odpowiedzią na niepokój jego serca. Bóg jest macierzyński w Maryi. Nikt inny lepiej niż kobieta nie wyciszy niepokoju w drugim człowieku. Zbliżamy się do Boga przez Maryję, przez Jej macierzyństwo do ojcostwa Bożego. Pokój stał się Ciałem. Pokój przyszedł na ziemię przez kobietę, aby uwolnić ludzkie serce od niepokoju. Pokój jest w wychodzeniu naprzeciw drugiemu, dla jego wzrastania, przebaczenia, wolności.

W Maryi dokonuje się najgłębsze zjednoczenie człowieka z Bogiem. „Fiat” jest zewnętrznym wyrazem wewnętrznego zjednoczenia. „Fiat” jest aktem wcielenia się Boga w ludzkie życie. Maryja wychodzi naprzeciw tego, co niemożliwe dla człowieka. W Niej i przez Nią dokonuje się wychodzenie człowieka naprzeciw Boga. Do zjednoczenia z Bogiem potrzeba być wyniesionym przez Niego. W Maryi każdy człowiek może doświadczyć owego zjednoczenia z Bogiem, które nadaje smak, głębię i radość jego życiu. Gdy Maryja jest naszą Matką, jest równocześnie tą, która nas wprowadza w tajemnicę zjednoczenia z tym, z który jest najbliżej w swoim „Fiat”. Nie ma jedynie zjednoczenia duchowego Maryi z Bogiem. Ona cała doświadcza tej tajemnicy. Nasze zjednoczenie z Chrystusem obejmuje całe człowieczeństwo: życie duchowe i cielesne. Człowiek spełniony w wymiarze duchowym doświadcza spełnienia, wyciszenia, mocy w wymiarze życia cielesnego i zmysłowego, pragnień, oczekiwań i potrzeb.

Jesteśmy w Maryi przeznaczeni do zjednoczenia z Bogiem. Dokonuje się ono jedynie przez dar darmo dany człowiekowi. Odpowiadając jak Maryja „Fiat” wchodzimy w przestrzeń oddziaływania Ducha Świętego, Jego mocy, mądrości i miłości. „Fiat”, to przyjęcie DARU umożliwiającego ZJEDNOCZENIE.Liczba wyświetleń strony: 12988 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC