MENU


Doskonałość bez miłości? - św. Jan KasjanDoskonałości nie można osiągnąć bez miłości. Nie pomoże nam pozbywanie się dóbr materialnych czy też rezygnacja z tego, co przynosi zaszczyt i pozycję społeczną, aby osiągnąć doskonałość. Miłość rozumiemy jako czystość serca. Do niej zaliczymy takie postawy jak: brak zazdrości, nie unoszenie się pychą, nie złoszczenie się, brak obłudy, nie szukanie swego, nie cieszenie się z niesprawiedliwości, nie pamiętanie złego. W zachowaniu czystości serca pomaga praktykowanie samotności, posty, czuwania, praca, czytanie dobrej literatury. Konieczny jest dystans do szkodzących nam namiętności.

Jeżeli nie będziemy pościli, nie poniesiemy większej szkody w życiu duchowym. Lecz jeżeli będziemy żyli w gniewie, doświadczymy wielkiej trudności w zachowaniu czystości serca. Analogiczna jest sytuacja ta, kiedy nie czytamy lektury duchowej, wówczas w mniejszym stopniu jest zagrożona czystość serca niż wtedy, kiedy lekceważymy drugiego człowieka. Zatem: post, czytanie, czuwanie, samotność, rozważanie Pisma świętego, powinny być praktykowane dla osiągnięcia miłości.

Kiedy kochamy, nic nam nie zagraża w wymiarze ducha, choćbyśmy opuścili praktyki drugorzędne dla osiągnięcia czystości serca. Praktyki drugorzędne nie pomogą nam w żaden sposób w jego zdobyciu, jeśli zasadniczą motywacją w ich przeżywaniu nie stanie się miłość. To są jedynie narzędzia do sprawnego i skutecznego osiągnięcia celu. Stąd posty, czuwania, rozważanie Pisma św., rezygnacja z dóbr materialnych nie są doskonałością, lecz środkami do jej osiągnięcia. One są jedynie pomocą do osiągnięcia celu.

Skupianie szczególnej uwagi na tych ćwiczeniach i traktowanie ich jak najwyższego dobra, bez sięgania wyżej, jest niepotrzebnym utrudzeniem samego siebie. Należy przede wszystkim troszczyć się o czystość i spokój serca i duszy. W taki sposób dojdziemy do niepotrzebnych rozproszeń i błędnych poszukiwań. Do celu zmierzamy bowiem drogą prostą i bezpieczną.Liczba wyświetleń strony: 12983 * Liczba gości online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC