MENU


Rachunek sumienia – 4 • Jakich spraw dotyczy moje wzrastanie w łasce?
 • W jakim wymiarze mojego życia dokonał się wzrost w mądrości?
 • W czym dojrzałem; w jakich sprawach świadomie dojrzewam, a w jakich nie chcę dojrzeć?
 • Z czym jest związane moje zagubienie się?
 • Czy mam świadomość, że Bóg mnie szuka i wytrwale oczekuje na mój powrót?
 • Od jakiego dobra odszedłem; w czym przejawia się moja niewierność – czy odczuwam niepokój i ból?
 • Czego szukam na obecnym etapie życia kapłańskiego, zakonnego, seminaryjnego?
 • Czy rozumiem co Bóg mówi do mnie?
 • Dlaczego nie rozumiem, dlaczego nie dociekam, jaka jest przyczyna mojego nie rozumienia Boga?
 • W jakich sprawach odnoszących się do Boga jestem obecny, a w których sprawach mnie nie ma?
 • Co jest przeszkodą, by w sposób bezwarunkowy oddać się do dyspozycji Boga?
 • Jak w moim życiu wygląda poszukiwanie woli Ojca, który jest w niebie?
 • Na co się zdecydowałem, co wybrałem w zakresie spraw dotyczących życia z Bogiem, w Bogu?
 • Jakie są wybory mojego serca od początku tego roku?
 • Jakie bolesne, przykre dla mojego życia są skutki braku odpowiednich decyzji, właściwych wyborów?
 • Które z moich wyborów w ostatnim czasie, nazwałbym nowymi?
 • Jakie wybory nie są dla mnie łatwe?
 • Które z wyborów w ostatnim czasie wymagały ode mnie wielkiego zmagania, wielkiego trudu, walki?
 • Przez który z wyborów, spłynęło na mnie w ostatnich miesiącach pocieszenie?
 • Co w moim życiu kapłańskim, konsekrowanym jest rozmyte, w czym brak jasności i przejrzystości?
 • Czy jest we mnie usilna modlitwa o pragnienie bycia w tym, co należy do mojego Ojca?Liczba wyświetleń strony: 4643 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC