MENU


Sakrament BierzmowaniaBierzmowanie wprowadza nas w pogłębienie łaski chrztu świętego. Daje nam szczególną moc do dawania świadectwa o Bogu i wyznawania Go całym życiem. Wprowadza nas także w głębszą świadomość przynależności do Kościoła. Osoba, która przyjęła sakrament Eucharystii, wcześniej przyjęła sakrament chrztu i przystąpiła do sakramentu pokuty. W sakramencie chrztu przyjmujemy Ducha Świętego i Jego dary.

Kiedy apostołowie otrzymali Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, przemawiali z mocą. Ich słowa sprawiały przemianę ludzkich serc. W ich słowach była moc Ducha Świętego. Nie obawiali się cierpienia. Cierpienie jest nierozdzielne z głoszeniem prawdy. Potrafili oni bronić Chrystusa i Ewangelii. Człowiek wobec zła, wobec grzechu i pokus jest bezradny. Jednak umocniony Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania, jest w stanie odnosić zwycięstwo nad złem, ponieważ dysponuje Bożą mocą. Otrzymuje też mądrość i odwagę. Sakrament ten udziela szczególnej łaski potrzebnej do dawania świadectwa wierze. Może uświęcać siebie i otoczenie w którym żyje. Duch Święty w bierzmowaniu umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył. On przychodzi objąć serce bierzmowanego w posiadanie

Chodzi o trzy wymiary świadectwa: o wyznanie wiary wtedy, kiedy to jest potrzebne, o jasne stwierdzenie: jestem katolikiem, jestem człowiekiem wierzącym; chodzi o obronę wiary wtedy, kiedy przy nas poszczególne prawdy wiary są atakowane; i chodzi o świadectwo wiary dane czynem. ?Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie? (Ga 5,22). Aby przeżywać wspaniałość owoców, które daje Duch Święty, rozlewa On w nas swoje dary (mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej).

Biskup, namaszczając olejem czoło bierzmowanego, wypowiada słowa: "przyjmij znamię Ducha Świętego". To jest istota sakramentu bierzmowania ? "przyjmij znamię Ducha Świętego". W tym znaku bierzmowania chodzi o pasowanie chrześcijanina na żołnierza. Chrześcijanin jest żołnierzem Jezusa Chrystusa. Sakrament bierzmowania czyni chrześcijanina rycerzem, gotowym do obrony Chrystusa i Jego Królestwa w każdej sytuacji. Sakrament bierzmowania jest nastawiony na pomoc w dawaniu świadectwa wierze i w obronie wielkich wartości.

Przyjmując chrzest, zostajemy wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, jesteśmy wezwani aby umierać dla grzechu. Przez sakrament bierzmowania stajemy się uczestnikami zesłania Ducha Świętego, który Apostołów połączył w jeden Kościół i uzdolnił do odważnego i skutecznego głoszenia Ewangelii. "Bierzmowanie" pochodzi od łacińskiego wyrazu confirmatio, utrwalenie, utwierdzenie. Utwierdzenie w wierze jest to wewnętrzna niezdolność do utraty wiary i do niewierności Bogu. Człowiek nie osiąga go własnymi siłami. Dokonuje tego w nas sam Duch Święty, właśnie przez sakrament bierzmowania. Rzecz jasna, kiedy Bóg udziela nam swoich darów, zawsze respektuje naszą rozumność i wolność. Zatem nie jest tak, że po przyjęciu bierzmowania stajemy się automatycznie niezdolni do niewierności wobec Boga. Codzienne doświadczenie poucza nas o tym aż nadto boleśnie, że również po bierzmowaniu potrafimy nieraz odejść od Boga bardzo daleko. Człowiekowi musi na Bogu zależeć. Jeśli jestem bierzmowany i naprawdę zależy mi na Bogu, sam Duch Święty będzie się troszczył o to, żebym się nigdy w wierze i wierności Bogu nie załamał.

Potrzebujemy umocnienia darem Bożym, aby stawać się zdolnymi do wiary, nadziei i miłości, żyjąc w Kościele, jako świadkowie Chrystusa, przekazując innym Jego piękno, dobroć, miłosierdzie. Ten sakrament, to namaszczenie Duchem Świętym, naznaczenie nas Bogiem. Stajemy się odpowiedzialnymi nie tylko za swoje zbawienie, lecz także za zbawienie innych ludzi. ?Ogniem, który Chrystus chciał rozpalić na świecie, jest moc Ducha Świętego. Ogień ten pochodzi z ognistego wozu krzyża; on otwiera ludzkie serca i wlewa w nie nową nadzieję, nową drogę, nowe życie? .Liczba wyświetleń strony: 4602 * Liczba gości online: 22 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC