MENU


GenealogieGenealogie, „księgi spłodzenia” odgrywały w czasach Jezusa wielką rolę w społeczeństwie żydowskim. W Świątyni przechowywano tablice genealogiczne, aby móc potwierdzić wiarygodność pochodzenia kapłanów i lewitów, a także kojarzyć małżeństwa, które zapewniałyby czystość kasty kapłanów.

Wszyscy Żydzi, zarówno kapłani jak i ludzie świeccy, znali swoje drzewa genealogiczne. Po niewoli babilońskiej ogromnie ważną rzeczą było udowodnienie, że krew synów Jakuba nie została zmieszana z krwią pogańską. Może dziwić fakt, że Jezus jest synem Dawida poprzez Józefa, który przecież nie był Jego ojcem według ciała. Prawo żydowskie jest tak sformułowane, że nie daje podstaw do zaprzeczenia narodzeniu z dziewicy. Miszna stwierdza: „Jeśli mężczyzna mówi: to jest mój syn, należy dać mu wiarę”. Inaczej mówiąc dla uznania dziecka za prawowite wystarczy, że takie uzna je ojciec. Jezus jest naprawdę synem Józefa.

Cztery kobiety wymienione przez św. Mateusza w rodowodzie Chrystusa mogłyby rzucić poważny cień na dobre imię Mesjasza. Z każdą z nich wiąże się jakiś gorszący fakt. Ale tradycja widzi to inaczej i sławi Rachab i Rut, Batszebę i Tamar. Wszystkie cztery kobiety skalane są grzechem pośrednio lub bezpośrednio, i jest to zawsze grzech śmiertelny: cudzołóstwo, małżeństwo z kobietą z obcego narodu, (co pociągało za sobą niebezpieczeństwo popadnięcia w bałwochwalstwo) i zabójstwo poprzez wysłanie na pewną śmierć.

Tamar była synową Judy; po śmierci męża czuła się niesprawiedliwie traktowana przez teścia, dlatego przebrała się za nierządnicę, by zajść z nim w ciążę. Rachuby była nierządnicą, która umożliwiła Izraelitom podbój Jerycha. Stajemy tu wobec trzech największych grzechów, najbardziej zagrażających trwałości narodu żydowskiego; wszystkie te grzechy karane były śmiercią. Szczególnie znamienny jest tekst w Targumie (Jer 2) mówiący o interwencji samego Boga, którego głos potwierdza niewinność Tamar i Judy: „Głos Boga mówi: jesteście niewinni, ta sprawa pochodzi ode Mnie”. Bóg bierze na siebie grzech człowieka niezdolnego przekazać w sposób nieskalany nasienia, z którego w kolejnym łańcuchu pokoleń zrodzeni zostaną Józef Sprawiedliwy i Dziewica Maryja.

Drzewo genealogiczne zawsze podaje linię męską. W tej zaś genealogii są cztery niewiast a ich korowód zamyka Maryja, piąta niewiasta. Dzięki Niej spełniło się coś, co sygnalizuje już postać czterech pozostałych niewiast. Przez nie Bóg przełamał linię genealogiczną. Działanie Boga jest zaskakujące. Nie kieruje się On ludzkimi kryteriami. Ważne jest jednak to, że Chrystus przyjął i odkupił całą ludzkość, z najwyższymi wzlotami i najgłębszymi upadkami. Ewangelista nadał drzewu genealogicznemu Jezusa niezwykły kształt: składa się na nie po trzykroć czternaście pokoleń. Trójka symbolizuje doskonałość. Czternaście jest symbolem uzdrowienia i przemiany. Narodziny Jezusa uwolniły ludzkość od jej rozdarcia i ustanowiły powszechną więź. Wkraczając w ziemski świat, Jezus uzdrowił ludzką historię, która często była historią nieszczęść i niedoli.Liczba wyświetleń strony: 225 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC