MENU


Nie bój sięJózef był sprawiedliwy. Nie chciał skompromitować Maryi. Jej niewyjaśniona brzemienność byłaby podstawą, aby Ją oskarżyć. Byłaby za karę ukamienowana albo mogłaby oczekiwać wygnania. Józef pragnie uszanować swoją Oblubienicę i po cichu Ją odesłać. Jest sprawiedliwy, to znaczy postępuje właściwie; jest sprawiedliwy w stosunku do swojej Oblubienicy, chce być sprawiedliwy w sytuacji, w jakiej się znalazł. Nie chodzi mu o to, by zadośćuczynić prawu. Nie chce być sprawiedliwym w stosunku do prawa, lecz w odniesieniu do człowieka. Jego sprawiedliwość daje przestrzeń, w której może żyć właściwie, podnieść się, pokrzepić, wznieść.

Gdy Józef rozmyślał o tym, jak powinien w prawidłowy sposób zareagować, Bóg wkracza w jego rozważania. We śnie posyła do niego anioła, który wyjaśnia mu to, co się wydarzyło i daje mu polecenie, by przyjął Maryję jako swoją małżonkę. Józef nie potrafił wyjaśnić rozumem tego, co się wydarzyło. Potrzebował snu, musiał przyjść do niego anioł, by otworzyć mu oczy na właściwą rzeczywistość. Józef słyszał we śnie. Posłusznie postępuje według tego, co powiedział mu anioł. Rozważa, zastanawia się nad swoją sytuacją, jest posłuszny. Staje przed sytuacją, w której zostaje uratowany. Staje wobec Maryi i wobec Dzieciątka, którzy zostali mu powierzeni. Przyjmuje Matkę i Dziecko. Przyjąć, to zaakceptować, dotykać, wziąć w ręce, ochraniać. Wyrusza też z Nimi w drogę, ucieka. Józef jest obrazem pielgrzyma, który ciągle na nowo wyrusza w drogę, gdy we śnie otrzyma takie polecenie.

Żeby w nas mógł narodzić się Bóg, potrzebujemy nie tylko matczynego ciepła Maryi i Jej ufnej wiary. Potrzebujemy także w nas świętego Józefa, który ochrania Dziecko i Matkę. Potrzebujemy męskiej cechy, by działać energicznie, by poprzez dyscyplinę i posłuszeństwo ochraniać swoją wiarę i miłość.Liczba wyświetleń strony: 570 * Liczba gości online: 29 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC