MENU


Czas dla BogaMaryja miała czas dla Boga. To był Jej sposób na wyrażanie Jemu miłości, a równocześnie miejsce na jej przyjmowanie. To, co dajemy Bogu, stanie się też udziałem innych osób, szczególnie z naszego najbliższego otoczenia. Maryja na modlitwie jest obecna z całą troską ludzi, oczekujących „otwarcia nieba”. Modlitwa Maryi jest czasem przychodzenia łaski z nieba, na ziemię. Najbardziej otwarta na Boga, ze wszystkich ludzi na ziemi. W swoim szczęściu, „pełna boleści”. Radująca się Bogiem i doznająca smutku, z powodu dramatycznej sytuacji człowieka na ziemi. BÓG jest ŁASKĄ. Maryja w Bogu otrzymuje uwolnienie od obawy: „Nie bój się, Maryjo”. Obawa może uniemożliwiać w życiu człowieka zobaczenie tego, jak Bóg naprawdę jest obecny przez swoje dary, a przede wszystkim, przez największy DAR, jakim jest On sam. Kontemplując Maryję zasłuchaną w Boga, z radością odkrywamy, że łaską jest to, iż człowiek znajduje to, czego szuka w Bogu. Maryja otrzymała wszystko, co było wielkim pragnieniem Jej Niepokalanego Serca, aby Bóg był z Nią, oraz, pragnęła być szczęśliwą. Będąc czystą, Niepokalanym Poczęciem, nie mogła chcieć owych darów jedynie dla siebie. Czystość jest płodna, macierzyńska, widząca w człowieku potrzeby, które w nim się spotykają, obejmujące sprawy nieba i ziemi. Stąd, człowiek zbliżający się do Maryi przez kontemplację, odczuwa w sercu silne pragnienie bliskości Boga, oraz pragnienie szczęścia w Nim i przez Niego.

Bóg zamieszkał w Maryi, gdyż szukała we wszystkim, Jego samego. Ojciec, przez swojego Syna, za sprawą Ducha Świętego, stał się w Niepokalanie Poczętej ŁASKĄ: stwarzającą, zbawiającą i uświęcającą tych, którzy szukają Go czystym (czyli: w wolności) sercem. Skoro Bóg jest Łaską, to (i)”łaski pełna”, udziela nam tego, co w Niej jest pełnią. Zbliżając się do Jezusa, przez Maryję, stajemy się ludźmi pragnień, które są w Bogu. Oczekiwania Boga, stają się oczekiwaniami człowieka. Maryja przyjmuje na siebie głębię oczekiwań Boga Ojca. Karmi się pragnieniem zamieszkania Jego Syna, pośród synów ludzkich.

Ojciec z nieba wszystko przewidział, zarówno obawy Maryi, jak i Jej pytania. Obawy i pytania przeżywane na modlitwie, składają się na odpowiedź, będącą zgodą na służbę Bogu. Niezwykłe jest to doświadczenie, że Słowo Boga stanowi źródło mocy i początek każdego służenia, prowadzącego do zbawienia: „Niech mi się stanie według twego słowa”. Słowa Maryi i słowa Boga Ojca, w których odczuwamy: szacunek zawarty w niezwykłym (historycznym i zbawczym) dialogu; otwartość na słuchanie; jasność pytań i moc odpowiedzi Boga, w których pojawia się nuta zrozumienia, wsparcie, troski, wspólnego patrzenia na życie doczesne i wieczne człowieka.Liczba wyświetleń strony: 4640 * Liczba gości online: 12 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC