MENU


Boża RodzicielkaMaryja nie urodziła człowieka, którego następnie Bóg uznał za swojego Syna, lecz urodziła samego Boga. Duch Święty przemienił ludzkie macierzyństwo Maryi w macierzyństwo boskie. Świętujemy dzisiaj nie tylko narodzenie Jezusa z Matki, lecz także tajemnicę samego macierzyństwa, a poprzez to czcimy godność kobiety.

W osobie Maryi możemy zobaczyć życiodajną miłość kobiety: namiętną, czułą, mocną i dającą schronienie. Macierzyństwo Maryi ukazuje kobietę obdarzoną wolnością i niezależnością, siłą, namiętnością i odpowiedzialnością. Ukazuje ono matkę, która pozwala dziecku wzrastać, która potrafi czekać, aż powstanie w niej nowe życie i przemieni cały świat.

Święto Bożej Rodzicielki mówi nam wiele o samym Bogu. Maryja jest zwierciadłem odbijającym samego Stwórcę. Ona pokazuje nam Jego macierzyńskie oblicze.Liczba wyświetleń strony: 4346 * Liczba gości online: 11 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC