MENU


Na początku było SŁOWOJeśli na początku było Słowo, to wszyscy ludzie są z Nim związani. Zostaliśmy przez Słowo stworzeni. Jesteśmy Słowem przeniknięci. Ludzie objawiając moc, mądrość i miłość Słowa, które jest od początku. Przez człowieka Bóg objawia swoje piękno, miłość, zatroskanie. Dzięki widzeniu ludzi, możemy zobaczyć Boga, przez którego Słowo człowiek został powołany do istnienia.

„W Nim było życie”. Człowiek żyjąc powierzchownie, redukując je do pracy, rozrywki, konsumpcji i przyjemności rozmija się z życiem prawdziwym. Życie prawdziwe jest możliwe tylko w Bogu, ono jest Bogiem, Bóg jest naszym życiem. Tylko przez Boga człowiek staje się człowiekiem. Gdy wchodzimy w doświadczenie Boga, wchodzimy też w doświadczenie własnego życia, jego smaku, sensu, mocy.

„Światłość w ciemności świeci”. Wielu ludzi żyje w ciemnościach. Żyjąc, obija się o różne wydarzenia one uderzają w niego, a przez to doznaje ran, niepotrzebnego bólu. Są tacy, którzy w kontekście dramatycznych przeżyć odczuwają niepotrzebność własnego życia. W życiu człowiek potrzebuje światła, aby rozmieć siebie, kierunek własnego życia, to, co dokonuje się wokół niego. Światło jest nam potrzebne dla poznania, zobaczenia drogi, która już jest dla nas. Trzeba jedynie ją dostrzec i nią pójść. Przyjmując Światło, którym jest Bóg, mogę poznać swoje życie. To, co było i jest lękiem, bezsensem staje się jasne dzięki Światłu, które przyjąłem, a którym jest Pan. Mogę żyć, doświadczając sytuacji bolesnych, jeśli towarzyszy mi światło. Bez przyjęcia Światła człowiek może zostać wrzuconym w życie z dnia na dzień, w marazm, w pustkę, a nawet doświadczenie rozpaczy.Liczba wyświetleń strony: 4493 * Liczba gości online: 11 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC