MENU


Zdrada JudaszaZdradzić, to wyprzeć się tego, że ma jakikolwiek udział z Jezusem, więź z Nim. Zdradza ten, kto nie poznał Go w sposób dostateczny. Ten, kto nie pozwolił na to, aby Chrystus mu się objawił. „Gdyby Go bowiem poznali, nie ukrzyżowaliby Pana chwały”. „Nie znam tego człowieka” powiedział Piotr o Jezusie. Zatem, nie był tym samym Jego Nauczycielem, Jego Mistrzem. Trzy lata byli razem: Jezus i Piotr, podobnie i Judasz. Widzieli Go swoimi oczyma, słyszeli, byli zafascynowani Jego czynami, ale też niejednokrotnie byli bezradni, jakby zawiedzeni. Trzy lata, i Go nie poznali.

Judasz zajmował się tym, co materialne, we wspólnocie. Chodził za Jezusem, jak inni uczniowie, ale to, co Nauczyciel mówił, jak można domniemywać nie fascynowało Go. Może poza jednym wyjątkiem, gdy Jezusa chciano obwołać królem. W tym widział interes dla siebie.

Być może słuchając Jezusa, nie myślał, nie zastanawiał się, co mogą znaczyć te słowa. Wydaje się, że Judasz naprawdę nie zostawił świata i tego, co było w ówczesnym świecie, przychodząc do Nazarejczyka i zostając jednym z Jego uczniów. Tym samym, słuszne jest przypuszczenie, że naprawdę nie poszedł za Panem, na dobre i na złe chwile.

Bycie w gronie uczniów, nie wskazuje automatycznie, że jest się uczniem. Do bycia uczniem trzeba dorastać powoli. Znakiem uczniostwa, między innymi, zdaje się być troska o słowo, które Mistrz wypowiada. Gdzie nie ma więzi z Jezusem; Gdzie jest nadmierne i nieuporządkowane przywiązanie do tego, żeby „mieć”, również w zakresie wartości moralnych i duchowych; Gdzie człowiek nie zostawia naprawdę tego, co jest na świecie; Gdzie człowiek chodzi za Jezusem, ale nie bierze sobie Jego słów do serca, w takiej sytuacji może pojawić się zdrada.

Jezus karmi Judasza chlebem. Jakby chciał powiedzieć: „Jesteś ze Mną. Niczego ci nie będzie brakowało. Spełnię wszystkie twoje pragnienia”. „Ja jestem chlebem. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Przyjmij Mnie Judaszu! Jeśli masz wątpliwości, przychodź do Mnie. Jesteś ze Mną, ale Mi nie wierzysz. Jeśli Mi nie wierzysz, nie mogę spełnić twoich pragnień.

Przychodzenie do Jezusa i wiara w Niego, Jego słowu sprawia, że człowiek staje się uczniem. „Daję ci chleb. Chcę, abyś żył zawsze, również po przejściu z tego świata. Ten chleb za chwilę przemienię w Moje Ciało, a wino w Moją Krew”. Ten znak nic Judaszowi nie mówił. Sercem już od dłuższego czasu był nieobecny, we wspólnocie uczniów. Kontakt z Jezusem, również był czysto formalny, zewnętrzny. Proces zdrady jest długim procesem.

Chleb i wino, które tenże uczeń otrzymał, były dla niego szansą wejścia na nowo we wspólnotę z Jezusem. Niezwykły znak, będący próbą ratowania ucznia, zatrzymania go chlebem. Zjadł chleb umoczony w winie i okazało się, do kogo on należy. „Wszedł w niego szatan”. „Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystkie królestwa świata, oddam tobie”. Jezus odrzucił pokusę. Judasz jej uległ. Nie chce oddać życia za Mistrza.Liczba wyświetleń strony: 190 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC