MENU


Najważniejsze – nie stracić!Piłat jest biurokratą przywiązanym do stanowiska. Najważniejsza dla niego sprawa, to nie stracić posady. Jednak musi się opowiedzieć. W pewnych sytuacjach zajęcie jednoznacznej postawy jest konieczne. Z góry przychodzą rozkazy, sprawy do załatwienia; z dołu docierają niepokoje, głosy niezadowolenia. Przykry codzienny wysiłek utrzymania równowagi pomiędzy tymi dwiema siłami, ciągłe manewrowanie, żeby nie popsuć sobie kariery i nie narazić się nikomu. Mieć spokojne sumienie i równocześnie podobać się cesarzowi i ludziom, bo w końcu cesarz jest daleko, a z ludźmi trzeba jakoś żyć.

To jest dramat człowieka, który pomimo swych ogromnych braków posiada dużą kulturę, poczucie godności, a także podstawową uczciwość. Wydaje się, że ma określoną linię postępowania, ale przy okazji usiłuje ocalić wszystko: posadę, cesarską łaskę, dobre stosunki z władzami żydowskimi i uznanie u ludu. Będąc człowiekiem przebiegłym, szuka jakiegoś wyjścia z sytuacji.Liczba wyświetleń strony: 4352 * Liczba gości online: 12 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC