MENU


Sakramenty ŚwięteSakrament ?stanowi obecność pewnej rzeczywistości na dwóch płaszczyznach, jednej niewidzialnej, drugiej widzialnej? (Yves Congar). Sakramenty w Kościele katolickim są najwyższą formą kultu. Wskazują one na transcendentną (nadprzyrodzoną) rzeczywistość. Bóg wychodzi w nich naprzeciw człowieka i prowadzi ku sobie. Dociera do nas przez rzeczy materialne, którymi się posługuje. Są cztery elementy, które tworzą świat sakramentów: woda, chleb pszeniczny, wino i oliwa. Woda jest podstawowym znakiem, przez który w sakramencie chrztu stajemy się chrześcijanami. Jest znakiem naszego narodzenia się do nowego życia. Chleb jest podstawowym darem życia. Wino kojarzy się ze świętem, wyraża radość odkupionych. Oliwa jest pokarmem, lekarstwem, daje urodę, zaprawia do walki i daje siłę. W czterech sakramentach olej jest znakiem dobroci Boga: w chrzcie, bierzmowaniu, w sakramencie kapłaństwa i w namaszczeniu chorych . Wiara rodzi się w nas i umacnia przez sakramenty święte. Przez sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystię Duch Święty czyni nas dziećmi Ojca, braćmi Jezusa, członkami Kościoła, zdolnymi do dawania świadectwa o ewangelii i doświadczania radości z wyznawanej wiary.Liczba wyświetleń strony: 4158 * Liczba gości online: 14 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC