MENU


Sakrament ChrztuPrzez Sakrament Chrztu dokonuje się przekazanie człowiekowi życia samego Boga. Stajemy się własnością Boga, Jego dziećmi na zawsze. Jest w tym sakramencie wezwanie do życia na wyższym poziomie duchowym, moralnym, czyli takim, jak je określa Biblia i Tradycja Kościoła. Należy wybrać mię dziecka, które będzie miało patrona w niebie. Ważna jest współpraca człowieka z patronem, którego imię nosi. Zanim przyjmiemy chrzest Chrystus i Kościół oczekują od nas decyzji zerwania ze światem grzechu i wejścia w świat Boży. Sztuka wyrzekania się zła, grzechu, szatana należy do podstawowych umiejętności człowieka ochrzczonego. Z jednej strony wyrzekamy się, z drugiej zaś w tym sakramencie wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą i w Kościół. Właśnie Kościół staje się dla nas środowiskiem spotkań z Bogiem, podczas których dokonuje się nasze zbawienie.

W tym sakramencie działa Bóg Ojciec, który czyni nas dziećmi w swoim Synu, uwalniając z grzechu pierworodnego i czyniąc nas uczestnikami życia w Duchu Świętym. Jesteśmy ochrzczeni wodą. Jezus wyprowadza nas z wód śmierci. Zostajemy wydobyci ze śmierci do życia. Przez ten sakrament stajemy się świątynią Ducha Świętego, mieszka w nas Bóg. Jezus wchodzi w nasze życie. Swoje życie łączy w naszym życiem, otaczając nas swoją miłością. Stajemy się jedno z Nim. Kształtuje nas wiara, nadzieja i miłość. Fundamentem naszego życia jest Jezus Chrystus. Jezus od chrztu prowadzi nas drogą do życia trwałego, prawdziwego i sprawiedliwego. Chrzest uwalnia nas od zła, a równocześnie prowadzi do spotkania z Chrystusem. Cokolwiek nas spotka, cokolwiek się dzieje, nie puszczajmy Jego dłoni.

Po chrzcie zostajemy namaszczeni krzyżmem świętym. Jest to oliwa konsekrowana. Jest ona święta, ponieważ wypełniona obecnością Ducha Świętego. Oliwa leczy i udziela mocy. Namaszczenie jest umocnieniem niezbędnym do pokonywania trudności. Kapłan prosi dla namaszczanego o dar wytrwałości. . Kiedy dziecko otrzymuje białą szatę, jest to znak przyjęcia godności dziecka Bożego. Po chrzcie stajemy się idealnie czyści. Kapłan prosi Boga o moralnie zdrowe środowisko dla dziecka, w którym będzie ono wzrastało. Rodzice, chrzestni, są odpowiedzialni za przekazywanie wiary i pomoc w wierności Bogu nowo ochrzczonemu.

Drugim symbolem chrztu jest światło. Jezus przyniósł nam światło z nieba. Chrzest jest wprowadzeniem światła do naszego życia. W taki sposób stajemy się dziećmi światłości. Nie wolno nam dopuścić, aby zgasło w nas światło prawdy, wskazujące drogę. Należy chronić to światło w nas przed tymi, którzy usiłują je zgasić, a tym samym przesłonić nam Boga. Nie zostaliśmy powołani do życia ciemności ( w grzechu), ale do życia w świetle (w łasce uświęcającej). Bez Chrystusa, jako Światła, nie możemy dochować wierności Bogu. Równocześnie świeca ta przypomina, że ochrzczony stał się światłem dla innych: ?Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie? (Mt 5,16).

Po chrzcie zwracamy się do Boga imieniem: OJCZE. Kto przyjmuje chrzest, nie jest już sam, ponieważ Bóg mieszka w nim na zawsze. Ochrzczony jest włączony we wspólnotę przyjaciół Boga, która nigdy go nie opuści. Tą wspólnotą jest Kościół. Chrzest jednoczy nas z Chrystusem. Nowe życie, które otrzymujemy w tym sakramencie, jest drogą wiary, aby przeżywać razem z Bogiem Ojcem, Chrystusem i w Duchu Świętym zarówno ból jak i radość. Chrzest czyni nas zdolnymi do ofiarowania się Bogu, a także do dawania o Nim świadectwa. Wiara, nadzieja i miłość są śladem Trójcy Świętej w sercu chrześcijanina, aby wzrastać w wierze, być człowiekiem ufności i kochać Boga ponad wszystkich i wszystko.

Żeby zostać zbawionym, konieczna jest wiara i Sakrament Chrztu świętego. W taki sposób Kościół prowadzi ludzi przez wiarę i chrzest do zbawienia. Kościół nie posiada innej drogi. Zbawienie jest możliwe dla tych ludzi, którzy wierzą i ochrzczą się. Odrzucenie Chrystusa, pomimo poznania Jego nauki, jest odrzuceniem zbawienia. Nie podjęcie tej szansy prowadzi człowieka do potępienia. Człowiek prawdziwie wierzący nigdy nie jest sam w swojej wędrówce wiary. Wiara mówi mu, że Pan jest blisko. Przez chrzest wszedł On w życie człowieka i pozostanie w nim na zawsze.Liczba wyświetleń strony: 445 * Liczba gości online: 17 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC