MENU


Sakrament PokutyGrzech rodzi się tylko wtedy, gdy my godzimy się na to. W swej najgłębszej naturze jest on śmiercią, trucizną zabijającą szczęście człowieka - jego wewnętrzną harmonię, radość, poczucie sensu życia. Stawiając na pierwszym miejscu swoją wolę poza miłością, popełniamy grzech. Grzeszymy, by coś otrzymać, pokazać, coś poczuć. Jad tkwiący w naturze grzechu daje o sobie znać w naszych nerwicach, w naszym smutku, w poczuciu bezsensu i nienasycenia, w odczłowieczeniu tak dziś często spotykanym w rozmaitych jego postaciach. ?Jako skutek grzechu tkwi w człowieku niepoddająca się kontroli pasja panowania, rządzenia bez zwracania uwagi na innych? . 

Grzech jest niewdzięcznością człowieka, który na miłość Boga odpowiada obojętnością i odmową. To grzech naruszył prawdę o człowieku, wykrzywiając obraz Boga jako ojca, że całe życie człowieka można odczytywać jako trudną drogę odkrywania prawdy o sobie jako dziecku w świetle prawdy o Bogu jako ojcu. Grzech jest dlatego zakazany, bo Bóg nie chce naszej śmierci, nie chce, byśmy byli chodzącymi trupami, pozbawionymi prawdziwego życia. Nawet Bóg nie może zmienić natury grzechu i sprawić, by nie był on dla człowieka zagładą. Grzech jest złem. A na czym polega zło? ?Na wyborze pewnego dobra przy rozmyślnym wykluczeniu wyższego dobra. Dlatego powinno być właściwie nazywane degradacją? . Bóg swoją wszechmocą może jedynie sprawić, by ten jad grzechu nie od razu i nie w pełni okazał swą zabijającą moc. Gdy Bóg to uczyni, mówi się, że jest On cierpliwy i czeka na nawrócenie, które wszystko może odmienić.

Spowiedź co tydzień z powodu nałogu jest dobrą praktyką. Spotkanie z Jezusem w tym sakramencie umacnia miłość, ożywia wiarę. Nałóg jest spowodowany osłabieniem wiary i miłości do Jezusa. Kochając Boga, człowiek jest w stanie być wolnym od nałogu. Ponadto, należy patrzeć na Sakrament Pokuty jako na egzorcyzm. W nałogu jest działanie osobowego zła, które zniewala człowieka. Stąd częsta praktyka spowiedzi jest podejściem z wiarą do uporządkowania swojego życia duchowego i moralnego.

Spowiedź należy przeżywać jako spotkanie z Jezusem. Tęsknić za takim spotkaniem, które oczyszcza, uwalnia od zła, ale też napełnia miłością Boga. Spowszednienie spowiedzi może być spowodowane powierzchownością jej przeżywania, niezrozumieniem tego, co się w niej dokonuje. Jeśli spowiadam się dlatego, że bardzo kocham Boga, to zagrożenia spowszednienia nie będzie. Spowiadam się dlatego, żeby powiedzieć, że nigdy nie przestałem Cię kochać, Boże. Spowiedź powinna być miejscem ożywiania i pogłębiania wiary, pragnienia, aby pełnić wolę Boga. To jest czas oddawania pragnień moich, a przyjmowania Bożych. To jest miejsce na rezygnację, kolejny raz, z pełnienia woli swojej, a przyjęcia mocy do wypełniania woli Boga. Potrzeba dobrego przeżywania codziennego rachunku sumienia. Poświęcajmy na ten rachunek kwadrans wieczorem.

Zobacz, czy Ciebie boli Twój grzech? Czy ciebie boli grzech ze względu na Pana Boga, z tego powodu, że kolejny raz byłeś Jemu niewierny, zawiodłeś Go? Czy też boli Cię grzech dlatego, że kolejny raz musisz iść do spowiedzi? Odczuwasz ból serca ze względu na Boga czy na siebie? Rozeznaj, dlaczego żałujesz? Z przyzwyczajenia? Czy dlatego, że taka jest formuła spowiedzi i jeden z warunków dobrej spowiedzi?

Jak się spowiadać, aby spowiedź była owocna? Dokonując rachunku sumienia w oparciu o medytację słowa Bożego z dnia Liturgii Słowa, otrzymujemy treść będącą wyznaniem podczas spowiedzi. Tak rozumiem miłosne spotkanie z Bogiem, kochającym Ojcem. Jedynie kochając, a to dokonuje się przez systematyczną medytację i życie słowem Bożym w codzienności, można wzrastać w miłości Boga. Ten sakrament odkrywamy z pomocą swojego spowiednika. Możesz posiadać wiele idei, myśli, wskazań co do tego sakramentu. Jednak ważne jest to, kto jest spowiednikiem; czy pozwala się sam prowadzić Duchowi Świętemu?

?Grzech nie ogranicza się jedynie do sfery działania człowieka, ale obejmuje zwłaszcza jego inteligencję, myślenie. Istnieje pewna mentalność, system myślowy, przeszkadzający w poznaniu Boga. Istnieje logika przeszkadzająca kochać? .Liczba wyświetleń strony: 214 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC