MENU






Jedność



Jedność mieszka w człowieku. Pragnienie jedności jest w nim tak silne, jak pragnienie Boga. Jedność – to słowo przywołuje myślenie o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Dążenie do jedności jest związane z odnalezieniem pragnień Boga w swoim sercu. Bóg dał nam powołanie do jedności, jako pallotynom. Nie dzielić, ale jednoczyć – to jeden ze znaków naszego charyzmatu. Jedność z braćmi nie jest możliwa bez jedności z naszym Panem. Gdzie nie ma silnego pragnienia Boga, „oddychania” Nim, szukania tego, co w górze, dążenia do tego, co w górze – nie ma też dążenia „abyśmy byli jedno”. Jedność jest owocem powrotu do życia w sercu, do kierowania się pragnieniami Bożego Serca. Staje się ona wezwaniem dla tych ludzi, którzy wierzą w miłość Boga Ojca. Będąc ożywianym przez miłość Ojca, ożywiam to, co już jest w Kościele. Wspólnoty ożywiane /budzone/, dążą do jedności z Bogiem, a tym samym, szukają braci i siostry w celu budzenia, ożywiania i pogłębiania wiary i miłości.

Prokura I. Zajęcie się kulturą duchownych: rekolekcje, dni skupienia, kierownictwo duchowe, Sakrament Pojednania, miejsca ciszy i modlitwy dla odzyskania sił duchowych (małe Camaldoli).

Prokura II. Zajęcie się misjami ludowymi, głoszeniem rekolekcji wielkopostnych i adwentowych. Ośrodki przygotowujące rekolekcjonistów i misjonarzy ludowych. Troska o właściwy dobór kapłanów do tej apostolskiej służby. Ukierunkowanie alumnów zainteresowanych przyszłościowo głoszeniem rekolekcji i misji.

Prokura III. Rozbudzanie ducha misyjnego w Seminarium, modlitwa w intencji misjonarzy, spotkania, sympozja, troska o misjonarzy przyjeżdżających na wypoczynek do swoich („Przyszedł do swoich”), animacja misyjna świeckich: dzieci, młodzieży, rodzin.

Prokura IV. Troska o środowiska mające szczególny wpływ na kształtowanie się postaw moralnych i społecznych. Duszpasterstwo Nauczycieli, Prawników, Służby Zdrowia, Duszpasterstwo Rodziców dzieci przystępujących do I Komunii św., oraz Duszpasterstwo Rodziców dzieci przystępujących do Sakramentu bierzmowania, Duszpasterstwo małżeństw.

Prokura V. Troska o wychowanie człowieka. Uczenie tradycji, historii, kultury bycia. Prowadzenie szkól katolickich, świetlic przy parafialnych. Animacja wspólnot działających w parafii, jak również powoływanie do istnienia nowych, w zależności od lokalnych potrzeb. Duszpasterstwo młodzieży męskiej. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Ołtarza. Duszpasterstwo młodzieży żeńskiej. Tworzenie programów dla poszczególnych duszpasterstw specjalistycznych. Duszpasterstwo młodzieży akademickiej i pracującej. Prowadzenie spotkań katechetycznych dla rodziców, dla osób dorosłych. Duszpasterstwo ludzi starszych – animacja do wychowania wnuków.

Prokura VI. Troska o formację duchową wspólnot przynależących do poszczególnych Prokur: organizowanie i przewodniczenie miesięcznym dniom skupienia, organizowanie raz w roku rekolekcji zamkniętych / obowiązek uczestniczenia /, oraz troska o pobudzanie do: częstego uczestniczenia we Mszy św., regularna Spowiedź św., obowiązek korzystania z kierownictwa duchowego.

Prokura VII . Troska o duszpasterstwo ludzi mieszkających na wioskach.

Prokura VIII. Troska o więźniów, o młodzież z domów poprawczych. Szczególne zwrócenie uwagi na dzieci i młodzież na terenie parafii z rodzin zaniedbanych moralnie i religijnie. Przede wszystkim jednak troska o ich chleb powszedni. Docieranie do rodzin osób przebywających w więzieniach.

Prokura IX. Zapewnia opiekę nad chorymi w szpitalach i domach prywatnych.

Prokura X. Troska o życie religijne żołnierzy, policjantów, strażaków (wszystkich służby mundurowych) i ich rodzin.

Prokura XI. Troska o piękno liturgii w kościołach. Wprowadzanie zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych w przeżywanie nabożeństw: Roraty, Gorzkie Żale, Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny, Nieszpory niedzielne, Nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe. Uczenie uczestnictwa w Eucharystii. Uczenie pieśni religijnych w kościołach.

Prokura XII. Uwrażliwianie na potrzeby ludzi biednych. Organizowanie we wspólnoty miłosierdzia osoby dobrze uposażone materialnie, w celu konkretnej pomocy biednym. Wspieranie dzieci i młodzież z rodzin biednych i wielodzietnych, by mogły korzystać z wypoczynku podczas ferii zimowych i letnich.

Prokura XIII. Organizowanie spotkań dla dwunastu pozostałych prokuratorów (koordynatorów), w celu wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a nade wszystko w celu przeżywania we wspólnocie trzynastu: dorocznych rekolekcji, miesięcznych dni skupień, oraz udział w spotkaniach różnych Ruchów i Stowarzyszeń katolickich.



Liczba wyświetleń strony: 317 * Liczba gości online: 16 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC