MENU


Wychowanie do celibatuCelibat nie oznacza bynajmniej rezygnacji z dążenia do pełnej męskości, ale jest jedynie rezygnacją z realizowania własnej męskości poprzez działanie seksualne. Zauważamy, że cała struktura psycho-fizyczna mężczyzny jest ukierunkowana w stronę działania, aktywności, „dawania życia”. „Charakter męski cechuje zdolność do przenikania, kierowania, aktywność zdyscyplinowanie i śmiałość, logiczne myślenie i wydawanie obiektywnych sądów, zdolność do duchowej koncentracji, siła woli, panowanie nad sobą”. Poważnym problemem wielu młodych jest to, iż nie umieją ustosunkować się do swojej męskości. Kojarzą ją wyłącznie ze sferą genitalnego działania, którego mężczyzna żyjący w celibacie dla królestwa niebieskiego świadomie i dobrowolnie się wyrzeka”.

Przy ojcu słabym, który ucieka w pracę zawodową, w „robienie” pieniędzy, nierzadko w alkohol, wyrośnie syn pełen kompleksów, niewiary w siebie, lęku przed innymi. Sytuacja znacznie się pogorszy, jeśli do takiej postawy ojca dołączy się zaborcza postawa matki. Zamiast zachęcić syna do „wyjścia w świat”, aby mógł potwierdzić swoją wartość poprzez młodzieńcze zmagania, pracę i walkę, zaborcza matka zazdrośnie trzyma go przy sobie. Przez jakiś czas będzie to nawet wygodne dla dziecka, ale jednocześnie zamknie mu drogę do pełnego rozwoju emocjonalnego. Z drugiej strony przy ojcu autorytarnym, zbyt surowym czy wręcz niekiedy brutalnym, wyrośnie syn „zduszony”, zdławiony, pełen wewnętrznej agresji. Brutalność ta z ojca, w sposób niemalże automatyczny, przejdzie na syna.

Można wyróżnić cztery zasadnicze problemy, które w jakiś sposób streszczają wszystkie inne problemy związane ze sferą emocjonalno-seksualną. Są to:
  1. Zagubienie osobowe, niepewność siebie, brak poczucia sensu i celu życia
  2. Fascynacja kobietą, typowa dla okresu dojrzewania, oraz problemy zachowań heteroseksualnych
  3. Zachowania autoerotyczne
  4. Lęki, skłonności i zachowania homoseksualne
Kierując się obawą przed odpowiedzialnością za siebie, młody człowiek może szukać swojego miejsca w życiu wstępując do seminarium lub do zakonu. Wybór celibatu może wówczas łączyć się z pewną wyższością czy lekceważeniem kobiet. Szczery dialog kierownictwa duchowego może odsłonić niesamodzielność emocjonalną tych osób. Uległość naznaczona lękiem nierzadko będzie się łączyć z zagubieniem i bezradnością. Z czasem zahamowania w rozwoju emocjonalnym mogą także ujawnić się w przeżywanym poczuciu braku celu i sensu życia. W sytuacjach bardziej skrajnych mogą też pojawiać się pewne stany depresyjne. Własnej niedojrzałości emocjonalnej należy stawić czoło świadomie i dobrowolnie. Te „niespodziewane i nagłe” trudności w celibacie u wielu młodych kapłanów, którzy przeżyli okres seminarium „bardzo poprawnie”, wynikają najczęściej właśnie ze spóźnionego rozwoju emocjonalnego.Liczba wyświetleń strony: 474 * Liczba gości online: 24 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC