MENU


Formacja dojrzałej osobowościDojrzałe przeżywanie celibatu zakłada dojrzałość osób żyjących w celibacie. Nazwijmy przejawy tej dojrzałości:

1. Zdolność do kochania innych w sposób bezinteresowny jest oznaką wielkiej dojrzałości. Człowiek niedojrzały uczuciowo będzie miłował pozornie, egoistycznie. Nie będzie zdolny do miłości bezinteresownej, która przyjmuje drugiego takim, jakim jest, godząc się na utratę części siebie dla niego. Dojrzałość uczuciowa to właśnie rezygnacja z siebie na rzecz drugiej osoby. W ten sposób człowiek staje się zdolny do przeżywania szczęścia razem z innymi.

2. Zdolność kontrolowania własnych popędów i impulsów. Osoba dojrzała uczuciowo jest zdolna do kontrolowania impulsów natury seksualnej i tych, które wypływają z potrzeby agresji. Nie reaguje na nie automatycznie, zaspokajając odczuwane potrzeby. Potrafi ukierunkować własną energię życiową ku świadomie wybranym wartościom. Opanowuje również swoją seksualność i agresję i ukierunkowuje je ku prawdziwemu dobru.

3. Zdolność do znoszenia niedogodności i cierpień jest kolejnym przejawem dojrzałości. Dziecko działa według zasady przyjemności, osoba dorosła winna kierować się zasadą wyboru szczęścia. Dojrzałość uczuciowa przejawia się w opanowaniu sytuacji trudnych i nieprzyjemnych i realizowaniu sobie w ten sposób postawionego sobie celu. Samotność, tak istotnie złączona z celibatem. Dzięki dojrzałości staje się dla człowieka okazją do samo-rozwoju i do wypełnienia jej bliskością Jezusa. Dla osoby niedojrzałej uczuciowo samotność jest zubożeniem lub nawet osobistą tragedią, bo nie zostaje zaspokojona jej potrzeba przebywania z drugim człowiekiem.

4. Dojrzała świadomość siebie. Osoba dojrzała uczuciowa jest świadoma siebie, swoich zalet i braków, nie jest zamknięta. Jest także świadoma własnej seksualności. Odróżnia zadania pierwszorzędne w życiu od drugorzędnych, przyjemność od szczęścia. Umie zdobyć się na dystans w stosunku do własnych przeżyć i podjąć decyzje wbrew popędom ciała.

5. Zdolność do wyrażania uczuć w sposób kontrolowany. Niedojrzałość w wyrażaniu własnych uczuć, szczególnie agresji, powoduje u człowieka brak wewnętrznego pokoju i spójności osobowości. Zagadnienie wyrażania uczuć ma wielkie znaczenie dla żucia w celibacie, gdyż dotyczy ono życia wspólnotowego. Brak dojrzałości w tym względzie rodzi ogromne trudności rozbijające nie tyle wspólnotę, ile tego, który je przeżywa.Liczba wyświetleń strony: 9763 * Liczba gości online: 4 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-20
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC