MENU


Fascynacja kobietąPrzychodząc do seminarium młody człowiek często nie zrywa więzi ze swoimi kolegami, koleżankami, przyjaciółmi. Bywa, iż nie zrywa także w jakiś wyraźny sposób relacji emocjonalnej ze „swoją dziewczyną”, z którą łączyła go nić sympatii lub też głębsze więzi uczuciowe typu erotycznego, połączone niekiedy także z fizycznym działaniem seksualnym.

Łagodne przejście alumnów ze środowiska rówieśników do seminarium sprawia, iż wielu z nich nie widzi potrzeby zrywania więzi emocjonalnych o charakterze erotycznym. Są one podtrzymywane, choć może w nieco innej formie. Zbytnia troska o „naturalny” kontakt z kobietą może popychać niektórych kandydatów do kapłaństwa do szukania więzi emocjonalnych, a nawet pewnych relacji seksualnych, dzięki którym mogliby „doświadczyć” kobiety. Kontakt można zachować ze swoimi rówieśnikami, ale jednocześnie należy być świadomym tego, co dzieje się zarówno w ich własnym świecie emocjonalnym, jak też w świecie emocjonalnym drugiej osoby.

Niedojrzałość uczuciowa osób żyjących w celibacie polega między innymi na tym, iż w swoim zachowaniu emocjonalno-seksualnym biorą pod uwagę przede wszystkim własną „czystość”, nie licząc się zbytnio z uczuciami osób z którymi nawiązują głębsze kontakty. Ważne jest branie pod uwagę nie tylko siebie, ale także przeżycia /doświadczenia/ drugiej osoby. Przejściowa, przygodna relacja, która mogłaby być nawet bardzo przydatna dla mojego osobistego rozwoju emocjonalnego, może być odbierana przez dziewczynę jako obietnica trwałego związku. Słowne zabezpieczanie się: „Jesteśmy tylko przyjaciółmi” , może być jedynie wzajemnym oszukiwaniem siebie. Jeżeli bowiem istnieje doświadczenie wyłączności w tej relacji, owa przyjaźń już przemieniła się w związek o charakterze erotycznym, choć może nie ma w nim jeszcze elementów seksualnych. Te pojawiają się zwykle nieco później.

Taka dwuznaczna relacja alumna, choć może być korzystna dla jego rozwoju emocjonalnego, może być jednocześnie przeszkodą dla jego rozwoju duchowego i moralnego. Jest to bowiem posługiwanie się drugim człowiekiem jako przedmiotem, dla własnej korzyści.

Klerycy i młodzi księża powinni być świadomi, iż dziewczęta wychowane w rodzinach o zachwianych relacjach emocjonalnych między ojcem i matką, mogą szukać tego typu mężczyzn, z którymi mogłyby czuć się bezpiecznie. Takim właśnie typem mężczyzny może być dla nich ksiądz lub kleryk. Klerycy i księża są zwykle bardzo delikatni w swoich zachowaniach od innych mężczyzn. Dziewczyna, która bardzo boi się, aby nie zostać skrzywdzona przez mężczyznę, łatwiej przebije się przez swój lęk właśnie wobec kleryka czy księdza. Może jej się bowiem wydawać, iż więź z takim mężczyzną jest bezpieczniejsza. Nie zawsze jednak jest to prawda.

Poranienie emocjonalne spowodowane niestałością więzi może być tak samo bolesne w relacji z niedojrzałym uczuciowo klerykiem czy księdzem, jak w każdej innej relacji. Jest rzeczą ważna, aby alumn w relacji emocjonalnej z płcią odmienną unikał nieporozumień. Polegają one zwykle na tym, iż jedna strona traktuje daną więź jako niezobowiązującą przyjaźń, natomiast druga strona – jako więź erotyczną. W fascynacji emocjonalnej o charakterze erotycznym zwykle bardzo jasno i bardzo ogólnikowo myśli się o przyszłości, stąd też dla wielu dziewcząt nie ma większego znaczenia, iż istniejąca więź nie ma przyszłości. W zakochaniu bardzo ważny jest tylko „dzień dzisiejszy”.Liczba wyświetleń strony: 150 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC