MENU


Czym jest kierownictwo duchowe?Kierownictwo duchowe odnosi się bezpośrednio do pomocy odnoszącej się do bezpośredniej relacji człowieka z Bogiem. Nie chodzi przede wszystkim o to, aby człowiek zrozumiał tę relację, lecz by się w nią zaangażował, wchodząc w dialog z Bogiem. Kierownictwo duchowe skupia się na tym, co zachodzi podczas naszej modlitwy. Bezpośrednio skupiamy się w nim na rzeczywistych naszych doświadczeniach w relacji z Bogiem.

Doświadczenie religijne penitenta jest podstawowym materiałem, którym zajmuje się kierownik duchowy. Prowadzi go następnie do budowania silnej więzi z Bogiem. Kierownictwo duchowe zawsze było ukierunkowane na umacnianie jedności z Bogiem. Dlatego kierownik duchowy jest zainteresowany najbardziej tym, co dokonuje się podczas modlitwy penitenta. Jest to ta sytuacja, w której człowiek staje w sposób świadomy w Bożej obecności. Jest on zainteresowany całym człowiekiem, lecz szczególny wymiar troski kierownika duchownego, to doświadczenie modlitewne osoby kierowanej. Kierownictwo duchowe sugeruje coś więcej niż udzielanie rad i rozwiązywanie problemów. Zakłada, że osoba poszukująca kierownictwa duchowego idzie w określonym kierunku i pragnie na tej drodze z kimś porozmawiać.

Psychoterapia i poradnictwo psychologiczne są poszukiwane nie w tym celu, aby leczyć nerwice, lecz po to, by uzyskać pomoc w zorientowaniu swojego życia w świecie, w którym coraz częściej zaczyna brakować centralnego punktu odniesienia. Poszukiwanie sensu, na którym można się oprzeć, jest u swoich podstaw dążeniem religijnym. Poszukujemy poczucia bezpieczeństwa. Chcielibyśmy mieć obok siebie przewodników, których obecność zapewniałaby to bezpieczeństwo. Drugi człowiek nie może być dla nas oparciem. Poszukujemy oparcia w tym, który jest naszym Bogiem. Wierzymy, że każdy z nas spotyka Boga w naszym osobistym doświadczeniu religijnym.

Z kierownictwa duchowego mogą korzystać te osoby, które decydują się na pójście w kierunku doświadczenia w klimacie wiary, nadziei i miłości, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, moim Zbawicielem, i to, że ja chcę odpowiedzieć w wierze na wezwanie, jakie do mnie kieruje. Sercem chrześcijaństwa jest modlitwa i życie oparte na modlitwie.

W kierownictwie duchowym opoka, na której się opieramy, nie może być zastąpiona doświadczeniem innego człowieka, lecz musi mieć podstawę w naszym własnym doświadczeniu. Zbyt często doświadczamy, jak kruche jest opiera nie się na drugim człowieku. Jednak, w jaki sposób możemy być pewni, że nasze doświadczenie Boga jest rzeczywiście doświadczeniem Boga, a nie nas samych? Kierownictwo duchowe jest skupieniem uwagi na religijnym doświadczeniu osoby, która pragnie z tej pomocy rozwoju własnej wiary, nadziei i miłości korzystać.

W kierownictwie duchowym nie chodzi o wypracowanie technik. Rzecz również nie w tym, aby kierownik duchowy był osobą doskonałą, nieposiadającą żadnych braków. Potrzeba, aby posiadał pewną wiedzę biblijną i teologiczną. Powinien być człowiekiem osobistej modlitwy i sam korzystać z duchowego towarzyszenia.Liczba wyświetleń strony: 310 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC