MENU


Rodzaje motywacjiDojrzałe przeżywanie wiary nie zatrzymuje się na zewnętrzności gestów czy zachowań, na prostym przyjęciu wartości, lecz na pytaniu się o motyw konkretnej postawy religijnej. Czym jest motyw? Jest racją, która usprawiedliwia działanie ze względu na osiągnięcie jakiegoś celu. Akceptacja wartości niekoniecznie wypływa z pragnienia poszukiwania większego dobra, ponieważ okazuje się, że można przyjąć jakąś wartość nie ze względu na nią samą, ale ze względu na inne korzyści.

przypodobanie
identyfikacja
internalizacja (uwewnętrznienie)

Przypodobanie: chodzi o to, że warto coś zrobić, ponieważ osiągnie człowiek określoną korzyść lub uniknie czegoś nieprzyjemnego. Kara i nagroda są kluczem do zrozumienia takiej postawy. Osoba akceptuje wpływ innej osoby albo grupy, ze względu na życzliwość i przychylność jakiej się od nich spodziewa. Jest ona zainteresowana w osiągnięciu jakiejś nagrody lub uniknięciu kary. Niekoniecznie musi się wierzyć i być przekonanym co do słuszności takiej postawy. Może ona być również sprzeczna ze światem wartości, który się wybrało.

Identyfikacja: w procesie rozwoju jest etapem koniecznym w akceptacji świata wartości, w kształtowaniu własnej hierarchii wartości. Akceptuje się wewnętrznie to, co jest proponowane. Proces identyfikacji jako cel sam w sobie ogranicza możliwość wzrostu i rozwoju.

Internalizacja – uwewnętrznienie: ma miejsce wtedy, gdy jakaś wartość albo postawa jest akceptowana ze względu na nią samą. Internalizacja, tzn. uwewnętrznienie oznacza wprowadzenie czegoś do swojego wnętrza, by uczynić to swoim i rozpoznać w tym własną tożsamość. Ma tu miejsce przyjęcie jakiejś wartości dla niej samej.

Dojrzałość w wyrażaniu wiary, dojrzałość konkretnych postaw wiary wskazuje na konieczność procesu internalizacji, w którym dana wartość jest ważna sama dla siebie, niezależnie czy przynosi oczekiwane satysfakcje i zadowolenie czy też nie przynosi. Dojrzałość prowadzi przez trud rezygnacji ze względu na większą wartość.

Przejście samego siebie, domaga się dojrzałości człowieka we wszystkich trzech wymiarach. Wewnętrzna przemiana musi dotknąć całego człowieka. Im większa dojrzałość danej osoby, tym korzystniejsze warunki dla wypowiadania swojej wiary, dla życia religijnego. A zatem do wolności przez miłość.Liczba wyświetleń strony: 140 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC