MENU


Propozycja programu formacji sióstr zakonnych 1. Formacja uczuciowa
  1. Obraz samego siebie
  2. Lęk przed porażką
  3. Uznanie, czy nie uznanie grzechu
  4. Kompleks niższości
  5. „Ja” realne oraz „Ja” idealne
 2. Formacja do wspólnoty
  1. Charyzmat a samorealizacja
  2. Poczucie przynależności
  3. Droga ascezy
  4. Zaangażowanie apostolskie
  5. Wybór czystości
  6. Wybór ubóstwa
  7. Wybór posłuszeństwa
 3. Konflikty
  1. Korzenie konfliktu
  2. Konflikty międzyludzkie (we wspólnocie)
  3. Konflikt duchowy
  4. Rozwiązywanie konfliktu
 4. Podejście autorytarne i podejście nie-autorytarne
  1. Dialog z myślami i uczuciami
  2. Stosunek do moich zranień
  3. Doświadczenie poczucia niemocy i klęski
  4. Podejście nie-autorytarne a wspólnota
 5. Obumieranie „starego człowieka”
  1. Iluzje w życiu duchowym
  2. iluzja sentymentalna
  3. iluzja moralna
  4. iluzja intelektualna
  5. Nawrócenie się
  6. „Wszystko uznałem za stratę”
 6. Przejście przez „pustynię”
  1. Odwaga kroczenia w ciemności
  2. Pokorne przyzwolenie na kierowanie sobą
  3. „Przygotuj swą duszę na doświadczenia” – Bóg mnie doświadcza
 7. Dojrzewanie „nowego człowieka”
  1. Nawrócenie moralne: jestem dzieckiem Ojca!
   1. Strach i bierność
   2. Ojciec zaprasza mnie na ucztę
   3. Odwaga dokonywania wyborów
  2. Nawrócenie intelektualne: jestem sługą Pana!
   1. Bóg Panem mojego życia
   2. Uzdrowienie pamięci
   3. Dzielenie panowania z Jezusem
  3. Nawrócenie uczuciowe: jestem przyjacielem Boga!
   1. Nie bać się miłości Boga
   2. Relacja z Bogiem: centralna, jedyna, wierna
   3. Kochać człowieka w Bogu
   4. Doświadczenie Boga i miłość samego siebie
   5. Doświadczenie Boga i miłość bliźniego
 8. Codzienne doświadczanie Boga
  1. Zachować Słowo
  2. Trwać w Słowie
  3. Wypełnienie się SłowaLiczba wyświetleń strony: 268 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC