MENU


Postawa odpowiedzialności lub nieodpowiedzialnościJesteśmy odpowiedzialni jeden za drugiego i tę odpowiedzialność okazujemy także naszym sposobem porozumiewania się. Porozumiewanie się, to sposób, dzięki któremu dwie osoby mogą wspólnie się rozwijać – lub nie mogą tego czynić. Jesteśmy odpowiedzialni za to, jaki szacunek przekazujemy, lub też brak owego szacunku. Należy zwrócić uwagę na to, co przekazujemy, nie wypowiadając żadnego słowa. Potrzeba uczyć się odwagi wypowiadania na głos sądów pozytywnych, może komplementów, kiedy widzimy, że ułatwiają wejście w dialog. Komunikacja nieodpowiedzialna jest charakterystyczna dla człowieka, który jest przekonany, że można bawić się z innymi i z samym sobą. Nie należy wytykać innym bez skrupułów, bez jakiejkolwiek delikatności, a może nawet winy danej osoby. Taka postawa jest bowiem nieodpowiedzialnością. Nieodpowiedzialnością jest także zachowywanie milczenia w relacjach, albo zajmowanie się banałami; albo posługiwanie się milczeniem, które jest formą przemocy wobec innych.

Nieodpowiedzialnością jest posługiwanie się słowami, które odsłaniają moją obojętność. Nieodpowiedzialnością nazwiemy również postawę izolowania się, które jest brakiem stawania po stronie bliźniego, gdy on tego naprawdę potrzebuje. Nieodpowiedzialny jest człowiek, który osądza w swoim sercu, a potem myśli, że może „zatuszować” i ukryć wszystko pod płaszczykiem miłego i posłusznego zachowania. Do nieodpowiedzialności dochodzi obłuda, strach przed „narażeniem się”, a także naiwność i niewybaczalna lekkomyślność. Wtedy porozumiewanie się prowadzi do regresu obydwu osób.Liczba wyświetleń strony: 380 * Liczba gości online: 11 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC