MENU


Szkoła modlitwy


Ojcze nasz

Ojcze nasz

Któryś jest w niebie

Święć się Imię Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

Bądź wola Twoja

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

I nie wódź nas na pokuszenie

Ale nas zbaw ode złego

Amen

Credo

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego

Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny

Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł

Trzeciego dnia zmartwychwstał

Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych

Wierzę w Ducha Świętego

Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie

Grzechów odpuszczenie

Ciała zmartwychwstanie

Żywot wieczny. Amen

Błogosławieństwa

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie

2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie

Papieska szkoła modlitwy

Psalmy w Tradycji Kościoła

Liturgia Godzin liturgią Kościoła

Psalm 63, 2-9

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)

Psalm 149

Psalm 5, 2-10. 12-13

Pieśń 1 Krn 29, 10-13

Psalm 29

Psalm 24

Pieśń (Tb 13, 2-10a)

Psalm 33

Psalm 36

Pieśń (Jdt 16, 1-2a. 13-15)

Psalm 47

Psalm 57

Pieśń (Jr 31, 10-14)

Psalm 48

Psalm 51

Pieśń (Iz 45, 15-25)

Psalm 100

Medytacje o czystości

Ból samotności

Skąd nieczystość?

Konieczność uporządkowania uczuć

Czystość zależna od pragnień

Odnowa myślenia

Czas powrotu

Wstęp do uzdrowienia

Kształtowanie smaku

Zobaczyć wspólnotę

Komuś zaufać

Patrzeć w Oblicze Jezusa

Metody modlitwy

Kontemplacja ewangeliczna

Medytacja ignacjańska

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Lectio divina (1)

Lectio divina (2)

"Ćwiczący" w Ćwiczeniach duchownych

Medytacja chrześcijańska

Medytacje nad Psalmami

PSALM 1

PSALM 2

PSALM 3

PSALM 4

PSALM 5

Psalm 6

PSALM 63


Liczba wyświetleń strony: 4920 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC