MENU


Ucząc się...


Biblii

Dobra Nowina

Jak czytać Pismo święte?

Świętość ksiąg biblijnych

Ewangeliczne przypowieści

Rozumieć Dekalog

Poznając Pismo Święte

Kto ma, będzie mu dodane

Występek córek Lota

Biblia o istnieniu szatana

Pan jedyny

Wszechwiedza Boga

Obraz Boga

Jak rozumieć Martę i Marię?

Kto nie chce pracować, niech też nie je

Pierwszy dzień tygodnia

Bezbożnik

Niemądry, kto gardzi bliźnim

Nie polecam, aby się modlono

Patrzenie pożądliwe na kobietę

Przekleństwa w Biblii

Gniew Boga

Od kogo św. Paweł otrzymał Ewangelię

Dziś będziesz ze Mną w raju

Rozumienie ofiary

Problem Judasza

Ani gorący, ani zimny

Czy można być szczęśliwym nie czytając Pisma świętego?

Złorzeczenia w Biblii

Panie, nie jestem godzien...

Czyńcie to na moją pamiątkę

Zapłatą za grzech jest śmierć

Złość Jezusa

Biblijne podstawy kultu świętych

Prymat św. Piotra

Kto idzie na potępienie?

Bóg jest wszechwiedzącym

Grzech pierworodny

Bóg, który karze

Księgi Apokalipsy

Obyś był zimny albo gorący - Ap. 3, 15 - 16

Tron, cztery Zwierzęta, dwudziestu czterech Starców (Ap 4,1-11)

Czterej jeźdźcy (Ap 6,1-8)

Piąta i szósta pieczęć (Ap 6,9-17)

Opieczętowana księga (Ap 5, l -5)

Białe szaty i palmy w dłoniach (Ap 7, 9-17)

Siódma pieczęć (Ap 8,1-5)

Dekalogu

Dialog

Pierwsze przykazanie

Drugie przykazanie

Trzecie przykazanie

Czwarte przykazanie

Piąte przykazanie

Szóste przykazanie

Siódme przykazanie

Ósme przykazanie

Dziewiąte i dziesiąte przykazanie

Ile jest przykazań Dekalogu?

Eucharystii

Uświęcenie przez Eucharystię

Jezus Eucharystyczny siłą w dążeniach

Jak wielbić Pana w Eucharystii?

Eucharystia siłą przebicia

Panie zmiłuj się nad nami

Liturgia Słowa

siebie

Akceptacja samego siebie – również z błędami i winą

Być pobożnym – być dobrym dla siebie

Kochać bliźniego

Chrześcijańskie podejście do samego siebie

Bądź miłosierny

Pojednanie z samym sobą

Patrzeć sercem

Otworzyć swoje serce

Potrzeba odwagi, by kochać

Odnaleźć pokój serca

Droga serca

Serce potrzebuje świętowania

Wspólnota serc

miłosierdzia

Budzenie nowej wyobraźni miłosierdzia

Rozumienie słowa „miłosierdzie”

Okazywać sobie miłosierdzie

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

Potrzeba współczucia w sercu

Miłosierdzie

Miłosierdzie Boże

cierpienia

Potrzeby człowieka chorego

Depresja, prawdziwa choroba czy zranienie?

Cierpieć i umrzeć z miłości

Przeżywanie strat

Choroby mówią o nas (Marek 5,21-34)

Wstęp do uzdrowienia (Marek 1,40-45)

dialogu

Dialog

Warunki dobrego dialogu

Słuchać zamiast osądzać

Bezwarunkowa miłość

Rozpoznać najważniejszą tęsknotę ludzkiego serca

Umiar w ascezie

formacji

Propozycja programu międzyzakonnego studium dla Junioratu

Propozycje tematów konferencji dla Alumnów III roku

życia zakonnego

Wymiar sakralny życia konsekrowanego

Uczymy się być dziećmi Ojca

Sztuka tworzenia więzi duchowej

Rewizja życia we wspólnocie zakonnej

Potrzeba duchowego uzdrawiania zranień i kryzysów

Błogosławieni cisi

Czym jest wola Boża?

Czym jest wolność?

Służba przełożeńska

Rola przełożonych w dojrzewaniu do wolności

Rola przełożonej w tworzeniu więzi duchowej

Potrzeba odwagi, aby żyć w sercu, żyć sercem

umierania

Śmierć

O śmierci

W szkole śmierci

Przeżywanie śmierci osoby kochanej

Człowiek wobec rzeczywistości śmierci

Filozofia a postawy wobec śmierci

Śmierć w perspektywie biblijnej

Moje walizki spakowane

Pamięć o śmierci

Cierpieć i umrzeć z miłości

Przeżywanie strat

Śmierć w świetle „Tryptyku rzymskiego” i „Testamentu Jana Pawła II”

Wielbienia Boga

Boga chwalić

Boga czcić

Bogu służyć

Chwalić Boga

Doskonałe uwielbienie Boga

Boże, kim jesteś?

Jak wierzyć?

Kontemplacja serca

Historii Kościoła

Inkwizycja

Tradycja Kościoła

Inkwizytorzy

Papież Pius XII

Heretycy i inkwizycja w średniowieczu

Stosy kłamstw o Inkwizycji

Czarna legenda Świętej Inkwizycji

Sakramentu pokuty

O GRZECHU

GRZECH CIĘŻKI

GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

GRZECHY GŁÓWNE

PYCHA - GRZECH GŁÓWNY

CHCIWOŚĆ - GRZECH GŁÓWNY

NIECZYSTOŚĆ - GRZECH GŁÓWNY

ZAZDROŚĆ - GRZECH GŁÓWNY

NIEUMIARKOWANIE W JEDZENIU I PICIU - - GRZECH GŁÓWNY

GNIEW - GRZECH GŁÓWNY

LENISTWO - GRZECH GŁÓWNY

SPOWIEDŹ SAKRAMENTALNA

SPOWIEDŹ GENERALNA

RACHUNEK SUMIENIA

ŻAL ZA GRZECHY

POSTANOWIENIE POPRAWY

SZCZERA SPOWIEDŹ

ZADOŚĆUCZYNIENIE BOGU I LUDZIOM


Liczba wyświetleń strony: 4824 * Liczba gości online: 10 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC