MENU


BezbożnikUczniowie Jezusa powinni być bardziej doskonali niż najgorliwsi wyznawcy Prawa Mojżeszowego, czyli faryzeusze i nauczyciele Pisma. Gorliwość ta ma się ujawniać w życiu, dlatego Jezus przywołał przykazania dekalogu – podstawowej normy postępowania człowieka. Jezus nie zniósł Dekalogu, ale z pozycji prawodawcy odczytał go na nowo, stawiając swoim uczniom wyższe wymagania. Przekroczeniem prawa miłości jest brak pojednania, pielęgnowanie w sobie urazy czy niechęci do kogoś. Bez miłości bliźniego żadna ofiara nie będzie skuteczna, czyli nie nastąpi odpuszczenie grzechów.

Słowo „bezbożnik” jest przetłumaczone w wydaniu paulistowskim: „durniu”, w tłumaczeniu żydowskim znajduję słowo „głupcze”. Powiedzieć do kogoś „ty głupcze”, znaczyło nazwać kogoś bezbożnikiem i człowiekiem złym, a więc dać wyraz swojej nienawiści. Bezbożnik jest wskazaniem na osobę nie uznającą istnienia Boga. Powinniśmy poznać własne emocje, jednak nie wyrażać ich przez okazywanie wściekłości, zabijanie czy stosowanie przemocy.

Bezbożność, podobnie jak pobożność, wyraża się w czynach. Jest formą samookreślenia się człowieka przez to, jak postępuje wobec Boga i Jego zamiarów. W tej postawie człowiek zaznacza nie tylko to, co wybiera „na teraz”, lecz także to, co wybiera „na wieczność”.

Możesz powiedzieć, że ten oto człowiek jest niewierzący. Nie możesz natomiast ubliżać mu z racji jego niewiary. Nie wolno nazywać go głupcem, człowiekiem pozbawionym rozumu. Rzeczy nazywamy po imieniu, lecz owo nazywanie „po imieniu” nie może być w konflikcie z uznanym i przyjętym przez nas przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Naprawdę Bóg zna serce człowieka. To, co widzimy w postawie drugiego, w jego wypowiedziach czy działaniu, jest jakimś niewielkim fragmentem prawdy o nim. Pełną prawdę o człowieku zna jedynie Bóg. Jemu pozostawiamy ocenę ludzkiego życia.

Nie zachowanie przykazania miłości prowadzi nas w doświadczenie piekła. A piekło, to klęska i niespełnienie. Przypomina ono, że człowiek może sprawić całkowity, ostateczny zawód samemu sobie.Liczba wyświetleń strony: 68585 * Liczba gości online: 6 * Ostatnia aktualizacja: 2020-12-03
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC