MENU


Dziś będziesz ze Mną w rajuKrólewskie panowanie Jezusa rozpoczyna się po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jeden z łotrów głęboko wierzy, że umierający Jezus jest królem mogącym udzielić łaski i miłosierdzia. Jezus, który doświadczy Bożego zwycięstwa nad śmiercią, oznajmia pokutującemu łotrowi odpuszczenie grzechów. To był wyrok uniewinniający wypowiedziany przez Tego, którego „Bóg ustanowił sędzią żywych i umarłych” (Dz 10,42).

„Dziś”: zbawcza śmierć Jezusa ma znaczenie już teraz. Warto zauważyć, że „Dzisiaj” jest zstąpienie do piekieł i „Dzisiaj” ma miejsce wprowadzenie do raju. Ponieważ „Dzisiaj” określa czas zbawienia zarówno łotra, który doświadczał tajemnicy piekieł (przez grzech, oddalenie się od Boga), jak i tych, którzy po śmierci oczekiwali wyprowadzenia przez Zbawiciela z otchłani męki. Jezus „dzisiaj” wywyższony na krzyżu, zniża się do piekła, do niego wstępuje, aby być blisko każdego człowieka. Wchodzi on w śmierć (jest nią również rzeczywistość oczekujących na zbawienie), aby wszyscy mieli życie. W wieczności nie posługujemy się czasem. Czas dotyczy życia na Ziemni, naszej doczesności.

„Ze Mną”: ten wymiar zbawienia pojawia się również we wspólnocie stołu Jezusa z grzesznikami oraz w przywracaniu przez Niego nieczystych do społeczności. Wszystko dokonuje się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Śmierć Chrystusa jest równoznaczna z wejściem łotra do raju. On dostępuje zbawienia, które obiecał Mu Jezus. „Z Nim” ponieważ śmierć Jezusa i wejście łotra do raju są aktem tej samej chwili. Łotr był w otchłani. On jest tym oczekującym na zbawienie. Łotr w chwili śmierci Mesjasza, z Nim wchodzi do raju. Jezus jest „rajem” zbawionych. Łotr będący w otchłani przez śmierć Pana jest z niej wyprowadzony wraz ze wszystkimi oczekującymi na wejście do obiecanego raju. Ten, który się nawraca, przemienia, zawsze jest z Bogiem.

„Raju”: oznacza powrót do pierwotnego stanu stworzenia, zjedzenie owocu z drzewa życia i nawiązanie wspólnoty ze sprawiedliwym. Bramy raju zostały ponownie otwarte dzięki posłuszeństwie i wierze nowego Adama. Rajem jest życie z Bogiem, w Bogu i dla Niego.Liczba wyświetleń strony: 18384 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2020-12-04
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC