MENU


Świętość ksiąg biblijnychZarówno w tradycji izraelskiej jak i chrześcijańskiej księgi biblijne uznawane są za święte, ponieważ są prawdziwym słowem Boga i tchnieniem Jego wszechmocy. "Księga Jahwe" jest jak gdyby przedłużeniem "ust Jahwe" i uobecnieniem "Ducha Jahwe". Słowa Pisma św. są zewnętrzną manifestacją osobowego Boga i dlatego uczestniczą w pełni w przymiotach Jego świętości i doskonałości.

Już w czasach Machabejskich znany jest zbiór biblijny zwany "księgą świętą" lub "księgami świętymi". Z nich prześladowani Żydzi czerpią nadzieję i moc do walki w czasie prześladowań. Późniejsza tradycja żydowska rozwija naukę o świętości Pisma św.

Według Miszny: "Wszelkie Pisma święte plamią ręce". Plamią nie oznacza oczywiście "zanieczyszczają". Jak wyjaśnia dalszy tekst skaza powstaje na skutek tego, że nieupoważniony a więc nie święty człowiek dotyka najwyższej świętości. Ze względu na swoją świętość, księgi te w razie pożaru można było ratować nawet w szabat.

Przejmując nazwę "Pisma święte" (Rz 1,2), Nowy Testament rozwija jeszcze pełniej ideę świętości wiążąc ją nierozdzielnie z Osobą Chrystusa, w którym objawiła się pełnia Bożego życia i świętości. Słowa przez niego głoszone są "Duchem i życiem", jako "słowo życia " zostają one następnie przekazane przez Apostołów. Jego mocą dokonuje się oczyszczenie i uświęcenie w Duchu. Chrześcijanie są ponownie powołani do życia nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego przez żywe i trwające (w nas) słowo Boga.

Słowo jest więc narzędziem przekazywania życia, chrześcijanie są "nosicielami słowa życia", które w nich działa i aktualizuje się przez wiarę. Ze względu na świętość ksiąg biblijnych Kościół darzy je wielkim szacunkiem stawiając je obok Ciała i Krwi Pańskiej jako źródło życia i znak zbawienia.Liczba wyświetleń strony: 52647 * Liczba gości online: 15 * Ostatnia aktualizacja: 2020-11-30
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC