MENU


Propozycje tematów konferencji dla Alumnów III roku1. Odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za innych.
2. Odpowiedzialność za wspólnotę. Podstawowe kryteria troski o „przyszły Kościół”.
3. Płaszczyzny relacji między:
- współbraćmi
- przełożonymi
- świeckimi

4. Formacja, kto formuje, do czego formuje?
5. Wierność i przyjaźń w kapłaństwie
6. Celibat – czystość
7. Wspólnota – Jak budować, tworzyć, podtrzymywać?
8. Głębsze spojrzenie na Sakrament Pokuty. Codzienny rachunek sumienia.
9. Jak adorować Najświętszy Sakrament?
10. Żyć medytacją przez cały dzień.
11. Wierność na drodze powołania
12. Czystość – słowa, postawy
13. Człowieczeństwo
14. Uporządkowanie życia emocjonalnego, opanowanie, kontrola nad emocjami
15. Dojrzałość ludzka a dojrzałość duchowa. Konkretne przejawy w codzienności
16. Odpowiedzialność za powołanie swoje i innych
17. Duchowość pallotyńska a duchowość ignacjańska
18. Wspólnota kursowa
19. Przyjaźń we wspólnocie
20. Modlitwa
21. Jak pracować w kursie, by go konsolidować?
22. Jak ewangelizować współbraci?
23. Przeżywanie samotności w seminarium, w kapłaństwie
24. Sprawa wzajemnej troski we wspólnocie o powołanie, przyjaźń, wspólne wzrastanie i współpracę
25. Organizacja czasu i modlitwy
26. Przyjaźnie, spotkania, kontakty ze świeckimi
27. Jak radzić sobie z samotnością?
28. Umiejętność wyrażania swojego zdania i kulturalna jego obrona
29. Konflikty we wspólnocie – ich łagodzenie
30. Samowychowanie – do czego to prowadzi?
31. Cierpienie duchowe: łaską Bożą, czy opuszczeniem?
32. Moja relacja z dziewczętami, kobietami: jak daleko można się posunąć w przyjaźni?
33. Drogi dyskusji i porozumienia w kursie
34. Jakie warunki winien spełniać kapłan w dzisiejszym świecie, aby był dobrym kapłanem?
35. Czym jest utrata powołania?
36. Życie we wspólnocie braterskiejLiczba wyświetleń strony: 84810 * Liczba gości online: 16 * Ostatnia aktualizacja: 2020-11-23
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC