MENU


Kto ma, będzie mu dodaneJest to perykopa z Ewangelii wg. Św. Marka 4,24-25

Każdy człowiek jest odpowiedzialny za to, co uczyni z darami, które otrzymał. Jezus stosuje tę zasadę do własnego nauczania. Skoro ludzie nie okazywali posłuszeństwa światłu, które już zostało im dane nie otrzymają go więcej (C. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do NT, Warszawa 2000, s. 90).

Kto ma duchowe zrozumienie, pogłębi je przez słuchanie przypowieści Jezusa. Ten zaś, kto go nie ma, pogrąży się w jeszcze większej duchowej niewiedzy (Brown, Fitzmyer, Murphy, Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa 2004, s. 996).

A. Pronzato zauważa, że „Rozumienie słów Jezusa jest związane z otwartością człowieka. Zysk jest proporcjonalny do uwagi. Poznanie zależy od pragnienia. Dar jest proporcjonalny do pojemności naczynia. Tu nie chodzi tylko o większą miarę, ale o większą zdolność przyjmowania, lepszy słuch, bardziej przenikliwy wzrok, szerszą wewnętrzną przestrzeń. Nie chodzi tu zatem tylko o większą ilość tego, co się otrzymuje, lecz o powiększenie otwartości, o większą pojemność naczynia. Jeśli jesteśmy otwarci, to Bóg da nam również większe naczynie” (Przypowieści Jezusa, Kraków 2003, t 1, s. 96-97).

Według Schnackenburga „Ten, kto ma już skarb wiary i miłości, dobrej woli i zapału do życia po chrześcijańsku, ten otrzyma jeszcze większe dary dzięki właściwemu słuchaniu Słowa Bożego. Ten natomiast, kto tego wszystkiego nie ma, utraci również wiarę, którą przyjął tylko powierzchownie i ostatecznie zostanie z pustymi rękoma. Jest to surowa przypowieść, uświadamiająca nam powagę sytuacji tego, kto chce żyć po chrześcijańsku”.

Istotna jest zatem postawa wewnętrzna człowieka. Całkowita otwartość prowadzi do całkowitego daru, podczas gdy częściowa otwartość prowadzi do utraty wszystkiego.Liczba wyświetleń strony: 68420 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2020-12-03
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC