MENU


OdnalezienieCałe życie człowieka jest szukaniem Boga. Szukać Go, to oznacza, nieustannie poznawać. Z poznania rodzi się głęboka miłość.

Maryja z Józefem szukają Jezusa. Chciał im przez to wydarzenie powiedzieć, że najpierw należy do Ojca w niebie i zobowiązany jest pełnić Jego wolę.

Powoli rozstajemy się w naszym życiu z tym, cze=goi chcemy, pragniemy, z naszymi zamiarami, które uznajemy za jedynie słuszne i dobre.

Nie można odnaleźć Jezusa, nie rezygnując z tego, co nasze. A przede wszystkim należy pamiętać, że poznawanie Boga jest doświadczeniem niezwykle bolesnym, gdyż nie chodzi o umysł, lecz o serce. Jeśli serce kocha, znajduje Boga. Tam, gdzie nie ma miłości, nie ma możliwości odnalezienia Pana.Liczba wyświetleń strony: 60494 * Liczba gości online: 19 * Ostatnia aktualizacja: 2021-08-02
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC