MENU


ZłoDobrego człowieka nie może spotkać nic złego;przeciwieństwa nie chodzą ze sobą w parze (Seneka).

Jeśli ludzie widzą w nas jedynie zło, pozostajemy źli. Radzimy sobie z naszym złem, panujemy nad nimi, gdy uwierzymy, że możemy się zmieniać i możemy wyjść zza swoich murów i barier.

„Wszelkie zło pochodzi stąd, że dusza jest pozbawiona miłości do Mnie i do bliźniego swego. Nie mogąc czynić dobrze, w wyniku czyni źle” (św. Katarzyna ze Sieny).

„Prześladowanie”, któremu podlegamy, spowodowane przez siły zła (do których zalicza się naszą skłonność do grzechu) ma taką samą wartość jak męczeństwo. Nasze moralne zmagania i udręki to sposobność do wyrażenia naszej miłości do Chrystusa. Jeśli miłujemy Chrystusa, powinniśmy także umiłować współcierpienie z Nim.

Czasem pojawia się takie myślenie, jak w odniesieniu do Hioba, jego przyjaciół: jeśli spotkało cię nieszczęście, to znaczy, że jesteś zły.

„Szatan pomniejsza drobne uchybienia, bo tylko w ten sposób może poprowadzić do większego zła. Jeśli nie chcesz doznać zła, to nie chciej go też czynić”.

„Jeśli wszedłeś w kontakt ze złem, nie mów: „Ono mnie nie pokona!” Skoro zetknąłeś się z nim, już zostałeś pokonany”.

„Nie dopuść, aby zło przesłoniło ci pamięć o wielu łaskach, albo byś o nich zapomniał przez niedbalstwo. Wówczas bowiem resztę twego życia spędzisz bez pożytku i w niewdzięczności”.

„Jeśli w świecie potęguje się zło popełniane przez człowieka, to zawsze znajdą się święci, którzy będą równoważnikami tego zła”.

„Zło nie może niczego stworzyć; po prostu wykrzywia, karykaturuje albo niszczy. Grzech jest zawsze parodią, zachowaniem, które jest pozornie dobre. Umiejętność odróżnienia dobra od zła jest oznaką ludzkiej dojrzałości. Powodem, dla którego często tak trudno je odróżnić, jest fakt, że grzech zawsze ma w sobie coś z dobra. Zawsze atakuje coś cennego albo wartościowego, deformując i oszpecając”.
Liczba wyświetleń strony: 4538 * Liczba gości online: 5 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-16
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC