MENU


Na chłopski łebNie zrozum źle mnie. Nie pisze tego dla żartu ani pod wpływem alkoholu. Po prostu na chłopski łeb -jeśli kogoś zamorduje w okrutny sposób to Bóg przyjmie tę osobę do nieba. Uczynię zło na ziemi ale dobro w odniesieniu do zbawienia tego człowieka. Czyniąc kogoś ofiarą dajemy mu zbawienie. Czuje się jak wysłannik piekieł który może zbawić wielu ludzi. Może pójdę do piekła ale za to inni będą w niebie.Jeśli ktoś zamorduje drugiego, a ten człowiek będzie w grzechu ciężkim, może nie pójść do nieba, lecz do piekła. Ty jesteś winny tego, że nie dałeś szansy życia temu człowiekowi, który, gdyby żył, mógłby się nawrócić. Znajdujemy w Biblii takie słowa: ?Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie?. Kalkulujesz po swojemu w sprawach życia wieczne, lecz to myślenie jest całkowicie błędne. Nie tak myśli człowiek, jak myśli Bóg. Nie wiem, skąd bierzesz tak błędne teorie, które nie znajdują zupełnie odniesienia do naszej chrześcijańskiej wiary.

Może nie trzeba tych spraw brać na chłopski łeb, ale na łeb chrześcijański. Kieruj się wiarą, a nie usiłuj swoje myślenie uznawać za rozwiązania Pana Boga. Zło będzie zawsze złem. Nie wiesz, w jakim stanie duszy znajduje się człowiek, którego chciałbyś uśmiercić. Zauważ, jak wielu ludzi żyje, choć ich czyny są skandaliczne, krzywdzą innych, niszczą ich fizycznie, psychicznie i duchowo, a Bóg nie odwołuje ich do wieczności. Cierpliwie czeka na opamiętanie się. Zabijając człowieka, przysłużyłbyś się jedynie diabłu. Tylko on radowałby się kolejnym mieszkańcem piekła.

Zabijając człowieka, nie można uczynić z niego ofiarę. Nie składamy ofiar z ludzi. Te czasy minęły. Może zwróć na to uwagę, że ofiara, której Bóg od nas oczekuje, jest ofiarą Jego Syna Jezusa Chrystusa, czyli Msza św. Potrzebujesz nawrócenia. Oznacza ono najpierw zmianę myślenia. Pamiętasz słowa z Ewangelii, gdy Jezus powiedział do Piotra: ?Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie?. Te słowa TERAZ dotyczą również Ciebie.

Wysłannik piekieł doprowadza ludzi do piekieł. Bóg zbawia, a szatan prowadzi na potępienie. Ty powinieneś zabiegać o niebo, o zbawienie, z bojaźnią i wielkim drżeniem, jak mówi św. Paweł. Jeśli chcesz, aby ludzi szli do nieba, powinieneś za nich się modlić, pokutować i cierpieć. Czytaj dzienniczek św. Siostry Faustyny. Polecam Ci lekturę mojej książki: ?Cierpienie największym skarbem?. Bóg wszystkich przeznaczył do nieba. To dotyczy także Ciebie. Nie myśl o piekle, lecz o niebie. Nie myśl o zabijaniu, lecz o życiu swoim i innych dla Boga.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 5492 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2019-08-25
© 2002-2019 by ks. Józef Pierzchalski SAC