MENU


Wypowiedzi egzorcystów są wiarygodneWypowiedzi egzorcystów nie są wiarygodnym, potwierdzonym przez Kościół źródłem informacji. Przy objawieniach prywatnych Kościół zachowuje bardzo dużą ostrożność i dokładnie bada sprawę nim uzna prawdziwość zdarzenia. Nawet jeżeli uznane jest ono za autentyczne, nie należy do depozytu wiary i katolicy nie są zobowiązani do wiary w nie. W przeciwieństwie do objawień prywatnych, wypowiedzi egzorcystów nie są weryfikowane przez Kościół. Trudno zatem, by stanowiły rzetelne źródło informacji i podstawę oceny sytuacji. Z Bogiem.Jezus Chrystus wypędzał szatana z opętanych. Znakiem wskazującym na nadejście Jego Królestwa, są egzorcyzmy. Chrystus posyłając Apostołów na głoszenie Ewangelii zobowiązał ich przede wszystkim, do wyrzucania złych duchów z opętanych. Jezus przekazał władzę Apostołom (wyrzucania złych duchów, głoszenia Ewangelii, sprawowania sakramentów świętych), ci zaś swoim następcom, biskupom. Biskupi ustanawiają egzorcystów. Egzorcyzmy dokonywane są w Kościele, w ścisłej łączności z biskupami i papieżem.

Skoro egzorcyści są posłani przez biskupa, tym samym biskup ma kontrolę nad nimi i weryfikuje to, co robią egzorcyści. Egzorcyści są wiarygodnym, potwierdzonym przez Kościół źródłem informacji, gdyż posługują w łączności, w jedności z całą wspólnotą Kościoła. Wypędzają złe duchy mocą daną im przez Boga w sakramencie kapłaństwa i w posłuszeństwie biskupowi, a tym samym następcy św. Piotra, papieżowi.

Egzorcyzm uroczysty odbywa się według Rytuału Rzymskiego, zatwierdzonego przez Ojca Świętego. Może go dokonywać biskup lub kapłan wyznaczony przez biskupa. W egzorcyzmie kapłan zwraca się bezpośrednio do demona, wydając mu polecenia w imieniu Boga. Wierzyć w słowa diabła możemy tylko w jednym wypadku, gdy podczas egzorcyzmów jest zmuszony mocą Kościoła do posłuszeństwa, mówienia prawdy i ujawnienia wiedzy duchowej, ale tylko tej, która dotyczy konkretnego opętania i służy uwolnieniu człowieka. Wypowiedzi egzorcystów nie są objawieniami prywatnymi, a jedynie relacją z przebiegu egzorcyzmów. To co mówią, jest w całości zgodne z nauczaniem Pisma św. i Tradycją Kościoła katolickiego.

Wypowiedzi egzorcystów stanowią rzetelne źródło informacji i podstawę oceny sytuacji związanej z oddziaływaniem szatana na człowieka.

Z Bogiem.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 67824 * Liczba gości online: 9 * Ostatnia aktualizacja: 2020-07-08
© 2002-2020 by ks. Józef Pierzchalski SAC