MENU


Czy trzeba odblokować czakry?Witam. Miałbym pewne pytanie, ale temat jest kontrowersyjny. Podobno pieczęci sakramentalne blokują czakry. A jeśli to prawda to by oznaczało, że kościół robi złą robotę i teraz trzeba odblokować czakry?Czy masz pełną świadomość tego, czym są czakry? Kościół robi dobrą robotę nie pozwalając na wejście demonów w życie człowieka. Ochroną skuteczną jest uczestniczenie w sakramentach świętych Kościoła katolickiego.

Wg znanego i doświadczonego egzorcysty z Włoch, ks. G. Amortha - Joga otwiera czakry w których zamieszkuje demon, po to by nas zniewolić. Ks. Amorth przestrzega przed wszelkimi medytacjami i sztukami walki ze Wschodu, które bazują na wierze w reinkarnację.

Ćwiczenia i medytacje yogi otwierają czakry. Dajemy w ten sposób otwartą furtkę złemu duchowi, który potem nas mami, dręczy i zniewala. Proces zamykania czakr podczas modlitwy kapłanów Kościoła katolickiego łączy się z wielkim bólem. Jeżeli już pootwieramy się na działanie zła i ten etap trwa, każda z tych czakr musi być zamykana mocą Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał za nas swoje życie. Jego Przenajświętsza Krew ma moc zmazać każdy grzech, każde otwarcie.

Otwarcie czakr w człowieku powoduje, że dana osoba staje się medium działania sił, pojawiają się wtedy zdolności nadprzyrodzone i zjawiska paranormalne. Szatan działa przez człowieka, który staje się jego narzędziem.

Skrzyżowanie kanałów energetycznych to tzw. czakry. Kiedy odblokowuje się stopniowo tę energię przez określone układy ciała, wzrasta ona i otwierają się kolejne czakramy. Mantry, czyli formuły powtarzane w pamięci, mają ten sam cel: otworzyć czakry i odblokować energię. Chodzi o zapomnienie o swoich problemach, o wyparcie ze świadomości wszystkich spraw osobistych.

Na skutek uprawiania jogi i długich medytacji otwierają się czakry. Człowiek za pomocą wahadełka może stawiać diagnozy. Widzi jasno, co w badanym człowieku jest chore. Otrzymuje dar jasnowidzenia, który jest pozazmysłowym sposobem poznania, jakimś rodzajem duchowej wizji. Człowiek normalnie poznaje za pośrednictwem zmysłów, natomiast czyste duchy - aniołowie lub demony - w sposób bezpośredni i natychmiastowy. Może uzdrawiać przez dotyk. Okazuje się, że osoby posługujące się okultyzmem otrzymują poznanie przekazywane im przez demony, a nie przez anioły.

Przeprowadzono badania ludzi uzdrowionych podczas terapii okultystycznych. Okazało się, że to były pozorne uzdrowienia, ponieważ u osób tych następowało przenoszenie symptomów choroby na inne części ciała. I tak na przykład jeśli przyjdę do bioenergoterapeuty - czy jakiegoś innego uzdrowiciela - z bólem nogi, to po jego terapii rzeczywiście noga przestanie mnie boleć, ale za to po kilku tygodniach zacznie boleć mnie ręka. Wtedy kolejna wizyta sprawi, że również ten ból ustąpi, jednak po pewnym czasie zacznie boleć mnie głowa itd. W ten sposób zaczyna się błędne koło uzależnienia i zniewolenia przez siły zła. Trzeba pamiętać, że praktykowanie okultyzmu w jakiejkolwiek formie sprawia, że człowiek jest kierowany i manipulowany przez złe duchy, a konsekwencje tego są tragiczne. Następują poważne zaburzenia i cierpienia w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej, spowodowane działaniem sił zła. Pojawiają się myśli samobójcze i bluźniercze, awersja do modlitwy i sakramentów, smutek, depresja, różne obsesje, diabelskie nękania, a czasami dochodzi nawet do opętania.

Każda osoba praktykująca okultyzm, korzystająca z usług bioenergoterapeutów, jasnowidzów, magów i jakichkolwiek okultystycznych technik - nawet gdy jest tego nieświadoma - otwiera się na działanie złych duchów, które się nią posługują i które ją zniewalają. Gdy jest świadoma, łamie pierwsze przykazanie i popełnia jeden z najcięższych grzechów.

Okultyzm jest religią szatana. Praktykowanie jego różnych form jest jednym z najcięższych grzechów, gdyż jest odrzuceniem pierwszego przykazania Dekalogu. Do okultyzmu zalicza się między innymi: leczenie przez bioenergoterapię, radiestezję, magiczne zaklęcia, spirytyzm, stosowanie hipnozy, transy dla postawienia diagnozy czy leczenia, jak również znachorstwo, wróżbiarstwo, astrologię, jasnowidztwo, chiromancję, karty tarota lub inne podobne metody odkrywania przyszłości, wschodnie sztuki walki, medytacje wschodnie, jogę, wiarę w horoskopy, amulety, pierścienie Atlantów itp.

Praktyka otwierania czakramów (czakrów) pochodzi od joginów. Otwieranie czakramów praktykowane jest szczególnie w tantra joga. Prezentowane niekiedy w Internecie ćwiczenia są dowolną kompozycją metod otwierania czakramów, bez ścisłego trzymania się zasad tantra jogi.

Warto tu zwrócić uwagę, że droga wschodniej mistyki jest inna, niż droga mistyki chrześcijańskiej. Doznania chrześcijanina zjednoczonego z Bogiem w miłości, nie można mylić z egocentryczną duchowością mistyka Wschodu przeżywającego wrażenie rozpłynięcia się w nieokreślonym ?kosmicznym oceanie?. W chrześcijańskiej mistyce nie stosuje się żadnych metod wpływania na zmianę fizjologii ludzkiego organizmu, lecz używa się rozumu i woli. Natomiast mistycy Wschodu hamują działanie rozumu, a tym samym i woli, by poprzez zastosowanie odpowiednich technik, np. przez zmianę rytmu oddychania, diety, fizycznych ćwiczeń itp., wywołać przeżywanie paranormalnych stanów psychicznych. Wielu joginów, zwłaszcza u tych, którzy miesiącami siedzą w swych pustelniach, daje się zauważyć objawy, jakie występują w epilepsji, schizofrenii i w histerii.

Joga jest bramą okultyzmu. Jedynie przy praktykowaniu hata jogi, opartej tylko na ćwiczeniach fizycznych, są możliwości uzyskania korzystnych efektów relaksacyjnych, bez większego niebezpieczeństwa ulegania wpływom demonicznym, pod warunkiem, że ćwiczący potrafi zdystansować się od monistycznej duchowości joginów oraz ich filozofii i nie przejdzie do innych technik jogi, które pobudzają tzw. kundalini i otwierają czakramy. Poza ćwiczeniami fizycznymi wpływ na otwieranie czakramów mają takie techniki, jak:

1 - patologiczne odddychanie;

2 - stosowanie diety nie pokrywającej zapotrzebowania organizmu;

3 - ograniczenie godzin snu poniżej niezbędnego minimum;

4 - wielogodzinne powtarzanie mantry.

5 - niekiedy dodatkowo stosowane bywają środki halucynogenne.

Wyhamowanie centralnego układu nerwowego, z jednoczesnym pobudzeniem obwodowego układu nerwowego fizycznymi ćwiczeniami, daje w pewnych miejscach wzdłuż osi ciała odczucie ?krążenia? energii, określane jako otwieranie się czakramów.

Manipulowanie własnym ciałem prowadzi do patologicznego funkcjonowania całego organizmu, szczególnie systemu nerwowego, z mózgiem włącznie! A to z kolei wywołuje nie tylko poczucie relaksacji i oderwania się od rzeczywistości ale także wpływa na zmianę świadomości, w której powstają złudne wizje albo wrażenia rozpływania się w przestrzeni, podróże astralne, zlewania się w jedno z naturą czy z kosmosem lub poczucie wszechobecności i stawania się "bogiem". Podczas otwierania się czakramów, człowiek otwiera się na wpływ ducha ciemności... ducha wrogiego człowiekowi, gdyż ta praktyka powoduje jego cofanie się w rozwojowi osobowości.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 2231 * Liczba gości online: 30 * Ostatnia aktualizacja: 2021-05-15
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC