MENU


Dlaczego Bóg tak uczynił?Sz. Boże. Zastanawiam się dla czego Bóg wiedząc że człowiek nie będzie mu posłuszny i że będzie cierpiał, mimo to postanowił go stworzyć? Jeśli opowieść o ogrodzie Eden to metafora to dla czego grzech pierworodny nie jest tylko metaforą? Gdy Jezus umierał za nasze grzechy przyszłe i przeszłe to dla czego pominą w swoim odkupieniu grzech pierworodny ludzi? Czy gdyby Jezus wziął na swój krzyż grzech pierworodny to nie było by chrztu?Ad 1. Stworzenie jest wartością, podobnie jak zbawienie człowieka. Nie może temu przeszkodzić zło. Boga nie powstrzymuje zło. On stwarza i zbawia, pomimo obecnego i działającego zła. Jeśli chcemy człowiekowi okazać naszą miłość, choć przypuszczamy, że będą z nim kłopoty (pochodzi z rodziny patologicznej, a zatem, uwarunkowania genetyczne), podejmujemy się trudu jego wychowania. Bóg wiedząc, że człowiek będzie Mu nieposłuszny, a tym samym On, Bóg, będzie musiał cierpieć dla zbawienia stworzenia, nie wycofał się z planów stworzenia, aby w taki sposób okazać miłość i miłosierdzie człowiekowi. Uznał, że człowiek, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, jest tego godny. Dlaczego Bóg, pomimo tego co wiedział o człowieku, stworzył go. Ponieważ pragnął, aby człowiek dzielił z Nim szczęście nieba.

Ad 2. Opowieść o ogrodzie rajskim jest prawdą o początkach życia człowieka. Bóg stworzył człowieka, a ten, przez nieposłuszeństwo popełnił grzech. Grzech pierworodny nie jest metaforą. Autor natchniony przedstawił ogród rajski, gdyż on był najbardziej przemawiający do współczesnych Izraelitów. Istotne w tym opisie są dwie sprawy nie będące metaforą, a mianowicie stworzenie człowieka przez Boga i całego kosmosu oraz grzech pierworodny.

Ad 3. Jezus umarł za nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Umarł również za grzech pierwszych rodziców (pierworodny). Został on zgładzony na krzyżu. Chrzest jest niezbędny, aby dokonało się uwolnienie człowieka od tego grzechu. Bóg daje nam wolność, lecz ze strony człowieka potrzeba ją przyjąć, w niej uczestniczyć. Dlatego są sakramenty święte, jako miejsce przyjmowania odkupienia człowieka. W Sakramencie chrztu dokonuje się zanurzenie nowego człowieka w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Stajemy się wolni od grzechu pierworodnego. Jezus uwolnił nas od grzechów, lecz nie uzyskamy tej wolności inaczej, jak tylko uczestnicząc w Sakramencie Pokuty.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 2127 * Liczba gości online: 12 * Ostatnia aktualizacja: 2021-05-15
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC