MENU


Dlaczego Bóg tak postąpił?Sz. Boże.

1PYTANIE:

1.O co chodzi w tych dwóch fragmentach?

2.Dlaczego Bóg sprawia wrażenie rozchwianego emocjonalnie bo w jednym fragmencie mówi ze "nie będę pałał gniewem na wieki" a w drugim mówi "ogień mojego gniewu - będzie on płonął na wieki?"

Jr 3:12-13

12 Idź i głoś następujące słowa ku północy: Wróć, Izraelu-Odstępco - wyrocznia Pana. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem - wyrocznia Pana - nie będę pałał gniewem na wieki. 13 Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw Panu, Bogu swemu, i włóczyłaś się po wszystkich drogach [ku obcym] - pod każdym zielonym dębem, a głosu mojego nie słuchałaś - wyrocznia Pana.

Jr 17:4

4 Będziesz musiała się wyrzec dziedzictwa swego, które ci dałem. Będziesz w niewoli u twoich wrogów w ziemi, której nie znasz. Albowiem rozpaliliście ogień mojego gniewu - będzie on płonął na wieki?

2PYTANIE:

Dla czego Jezus nie spisał żadnej ewangelii?

3PYTANIE:

Dla czego Bóg zatopił w potopie oprócz zepsutych ludzi, również dzieci, noworodki i zwierzęta?Ad 1. (Jr 3,12-13) O co chodzi? Izrael odszedł od wierności Bogu, dlatego Bóg przyzywa swój lud do opamiętania się. Wyrocznia Pana, czyli to, co się stanie, co Bóg zaplanował na przyszłość. Bóg okaże miłosierdzie swojemu ludowi. Warunek jest jeden, aby tak się stało. Izrael powinien uznać swoją winę. Gdzie nie ma uznania winy, tam nie ma miłosierdzia Boga. Wyznanie winy jest koniecznością, ponieważ Izrael zbuntował się przeciw swojemu Bogu i chodził swoimi drogami. Chodzić swoimi drogami oznacza oddawać cześć bóstwom pogańskim, być bezbożnym, a o jest grzechem przeciw Panu, swojemu Bogu.

(Jr 17,4) Wyrzec się dziedzictwa, to wyrzec się ziemi, którą Bóg dał narodowi wybranemu, którą przygotował dla niego. Wyrzeczenie się dziedzictwa, to również rezygnacja z bezpieczeństwa, które zapewniał Bóg swojemu ludowi. Najważniejszym i największym dziedzictwem Izraela jest Bóg. Takie konsekwencje poniesie Izrael, ponieważ pobudził Boga do gniewu przez swoją niewierność Przymierzu. Konsekwencją niewierności narodu będzie jego niewola, doświadczanie ucisku pośród obcych, daleko od swoich bliskich.

Bóg zapewnia, że nie będzie pałał gniewem, lecz pod warunkiem, jeśli Izrael dostrzeże swoją nieprawość, uzna swoją bezbożność, a tym samym grzech. Bóg jest konsekwentny. Zapewnia, że naród będzie się cieszył Jego pieką, zapewni mu bezpieczeństwo, o ile uzna swój grzech. Bóg pokazuje, że jest konsekwencja grzechu, ogień gniewu Bożego. Izrael sam na siebie sprowadza gniew Boga, choć Pan chciałby ustrzec naród wybrany od takich konsekwencji.

Ad 2. Dlaczego Jezus nie spisał żadnej Ewangelii? Ponieważ został posłany, aby głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy, wskrzeszać umarłych, oczyszczać trędowatych. Taką misję otrzymał od Ojca, aby ludzie przez głoszone słowo i cuda poznali swojego Boga. Jezus przygotował tych, którzy napiszą Ewangelię, prowadzeni przez Ducha Świętego.

Ad 3. Potop dotknął wszystkiego, co było na ziemi. Tam, gdzie człowiek przeciwstawia się Bogu, świadomie i dobrowolnie, wszystko wokół niego jest poddane śmierci, czyli złu, a konkretnie, diabłu będącemu przeciwnikiem Boga i ludzi. Zepsuty człowiek, to wszystko wokół niego zepsute, jego świat, środowisko.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 1915 * Liczba gości online: 18 * Ostatnia aktualizacja: 2021-05-15
© 2002-2021 by ks. Józef Pierzchalski SAC