MENU


Dlaczego ?Szczęść Boże.

PYTANIE 1. Dlaczego Jezus powiedział o Łazarzu:

J 11,23 Rzekł do niej Jezus: ?Brat twój zmartwychwstanie?. Przecież jedynym człowiekiem który zmartwychwstał był własnie Jezus i zmartwychwstanie to nie wskrzeszenie.

PYTANIE 2. Skąd ludność przed potopowa oraz mieszkańcy Sodomy i Gomory wiedzieli co jest dobre a co złe? Dekalog pojawił się później.

PYTANIE 3. Dla czego Jezus gdy umierał za nasze grzechy nie wziął pod uwagę grzechu pierworodnego i teraz trzeba Chrztem go zmazywać?

PYTANIE 4. Dlaczego apostołowie nie od razu uwierzyli w Zmartwychwstanie mimo że widzieli Jego cuda?

Bóg zapłać za odpowiedźAd 1. Zostaliśmy stworzeni przez słowo Boga i zmartwychwstaniemy na Jego słowo. Powstać z martwych to powrócić do życia. Łazarz powrócił do życia na słowo Jezusa. W Jezusie człowiek zmartwychwstaje. Tam, gdzie On jest, jest zmartwychwstanie i życie. On teraz powołuje do zmartwychwstania. On powołuje do życia ze śmierci wtedy, kiedy sam chce. I to dokonało się z Łazarzem.

Ad 2. Każdy człowiek posiada tchnienie Boga w sobie. Bóg żyje w nas, w naszym ludzkim ciele. Duch Boży wypełnia nas mądrością, poznaniem Boga i tego, czego On od nas oczekuje. Każdy człowiek posiada sumienie, a tym samym zdolność rozróżniania dobra od zła.

Ad 3. Każdy człowiek wchodząc na ten świat, który jest grzeszny, wchodzi obciążony grzechem. Grzeszni są nasi rodzice, którzy przyczyniają się do naszego poczęcia. Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, włącznie z grzechem pierworodnym. To, że Jezus umarł za grzechy, nie oznacza wcale, że jesteśmy od nich uwolnieni w sposób automatyczny. Bóg chce, aby człowiek osobiście odpowiedział Bogu na Jego wezwanie, osobiście zdecydował, wybrał będąc Bogu posłusznym. To Jego wezwanie oznacza życie według Bożych przykazań. Jeśli człowiek żyje według porządku Bożego, otrzyma to wszystko, co Bóg dla niego przygotował swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

Chrzest jest włączeniem dziecka w śmierć Jezusa, w Jego zmartwychwstanie. To właśnie w taki sposób człowiek przychodzący na świat przez sakrament chrztu świętego korzysta ze śmierci Chrystusa, który zgładził również grzech pierworodny.

Ad 4. W człowieku jest ogromny opór na przyjęcie tego, co jest działaniem Boga, co jest Jego wolą, Jego przesłaniem. Żeby uwierzyć, trzeba osobistego dotknięcia łaski. Uczniowie Jezusa widzieli cuda, które On działał, lecz one nie odnosiły się osobiście do nich, niczego nie zmieniały w ich życiu. Wiara prowadzi nas przez Golgotę. Jak wielu ludzi załamuje się w wierze, odchodzi od Boga, kiedy przychodzi cierpienie, doznanie niesprawiedliwości, sytuacja, w której ulegają zgorszeniu. Oni nie mogli od razu uwierzyć. Dokonało się to wtedy, kiedy otrzymali pomoc z góry, w postaci zesłania Ducha Świętego. ?Bez Boga nic nie możemy uczynić?. Wszystko jest Jego łaską.

Ks. Józef Pierzchalski SACLiczba wyświetleń strony: 13238 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC