MENU


Pytania o Biblię1. Dlaczego Jezus jadł własne ciało na Ostatniej Wieczerzy

2. Co to znaczy, że Bóg jest zazdrosny(Dekalog)

3. Dla czego Apostołowie zadają głupie pytania Jezusowi, sprawiają wrażenie jak by mieli zaniki pamięci. Mk 8,4

4. Dlaczego Jezus krzyczy i wyzywa Apostołów, którzy mieli prawo tego nie umieć zrobić. Mk 9,19 Moc czynienia cudów Apostołowie otrzymali tylko dwa razy w czasie działalności Jezusa a później już na stałe po Zstąpieniu Ducha Świętego w dzień 50ątnicy.

5 Dlaczego księża dzisiejszych czasach nie czynią cudów tak jak Apostołowie?

6. Skoro Bóg potrafił wszystkich zatopić- zbiorowo ukarać, dlaczego nie może nakarmić i uleczyć swoich wiernych wyznawców?Ad 1. Jezus nie jadł własnego Ciała podczas Ostatniej Wieczerzy. W pewnym momencie Wieczerzy Jezus daje uczniom Chleb mówiąc ?Bierzcie i jedzcie to jest ciało moje?. Ten Chleb, który dawał uczniom, mówiąc, że jest on Jego Ciałem, Jezus nie spożywał. Czynili to jedynie Jego uczniowie. Podobnie uczynił z winem, o którym powiedział, że jest Jego Krwią.

Ad 2. Bóg jest zazdrosny, czyli oczekujący od swoich wyznawców tego, aby Jego miłość stawiać zawsze na pierwszym miejscu. Miłość nasza do Boga nie może być na innym miejscu, jak tylko na pierwszym.

Ad 3. Apostołowie nie zadają głupich pytań. Oni nadal poruszają się w rzeczywistości, że skoro nie ma chleba, więc nie można nakarmić taką rzeszę ludzi. Dla nich cuda nie są jeszcze czymś, co na pewno się wydarzy. Nie patrzą jeszcze na Jezusa, jako na Tego, który może nakarmić tysiące ludzi. Dla nic cuda nie są codziennością.

Ad 4. Jezus nie wyzywa Apostołów. Plemię niewierne, to osoby niewierzące. Apostołowie nie wierzyli Jezusowi. On stwierdził fakt. Skoro Jezus jest oburzony, że nie pomogli epileptykowi, to znaczy, że Oni już potrafili działać cuda w imię Jezusa. Z tekstu Ewangelii wynika, że nie tylko dwa razy Apostołowie mogli uzdrawiać.

Ad 5. Księża nie czynią w dzisiejszych czasach cudów, ponieważ są one niepotrzebne. Nasze życie opiera się nie na cudach, ale na wierze. Cuda w pierwszych wiekach chrześcijaństwa były potrzebne jako znaki nadzwyczajne dla tworzenia wspólnoty wiary. A swoją drogą, księża są pośrednikami cudów. Apostołowie nie czynili cudów własną mocą, lecz mocą Boga. Księża czynią cuda mocą Boga: przeistoczenie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa, uwolnienie od grzechów w spowiedzi świętej?. Każdy sakrament jest cudem Boga, w którym On posługuje się kapłanem.

Ad 6. Bóg może nakarmić i uleczyć. Człowiek stawia na miejscu pierwszym pokarm i zdrowie. Czyż Bóg nie chce powiedzieć, że na miejscu pierwszym trzeba stawiać zbawienie, życie wieczne? Jezus nie przyszedł na ziemię, aby zapewnić ludziom chleb i zdrowie, lecz przypomnieć, że jest życie wieczne. Jako wierzący mamy często nieodpowiednią hierarchię wartości, niezgodną z wyznawaną wiarą.Liczba wyświetleń strony: 12872 * Liczba gości online: 7 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC