MENU


Pytania o Biblię1.Dlaczego Adam i Ewa nie rozmnażali się od momentu gdy Bóg im polecił by się rozmnażali w Rdz 1,28 tylko dopiero po wygnaniu z Raju?

2.Pytania o Kaina:

Kogo bał Kain gdy został wypędzony?

Skąd Kain wziął żonę?

Czy Kain wiedział że zabicie Abla będzie złem?

3.Jeśli Bóg jest wszechwiedzący to dla czego wystawił Abrahama na próbę wiary? Bo wszechwiedzący powinien znać Jego serce.

4.Dlaczego Bóg wymyślił, że potrzebna jest krew Jego Syna na odpuszczenie grzechów? Brzmi to drastycznie

5.Dlaczego Chrystus nie zna daty końca świata? i dlaczego wiedzy tej nie posiada także trzecie Osoba Trójcy (skoro wie tylko Ojciec)- Mk 13, 24-32

Ciężko zrozumieć, biorąc pod uwagę Wszechwiedzę Boga oraz zapis z Katechizmu:

"Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Synu i daru Duchu Świętego." (KKK 267)Ad 1. Nie możemy twierdzić, że Adam i Ewa nie rozmnażali się w raju. Nic o tym nie wiemy. Być może rozmnażali się. Natomiast Bóg polecił im się rozmnażać na ziemi, po wygnaniu z raju, aby czynili sobie ziemię poddaną.

Ad 2. Kain bał się ludzi. Możemy przypuszczać, że grzech Kaina był widoczny na jego ciele, a przez to każdy, kto poznał, iż jest zabójcą brata, mógł go zabić. Być może już było takie niepisane prawo. Skąd Kain wziął żonę? Spośród kobiet plemienia w krainie Nod. Kain wiedział, że zabicie Abla będzie złem. Każdy człowiek stworzony przez Boga, otrzymuje sumienie, wrażliwość na Boga.

Ad 3. Wystawienie Abrahama na próbę wiary jest formacją, kształtowanie głębszej wiary w Abrahamie. Bóg pragnie ludzi całkowicie Mu oddanych. Tacy ludzie kształtują się na drodze prób wiary. Wszechwiedzący znał serce Abrahama. Ta próba wiary była potrzebna Abrahamowi. Człowiek często sam nie wie, w jaki sposób zachowa się w sytuacjach ekstremalnych. Bóg wiedział, lecz chciał, aby Abraham poznał, jak wiele wymaga Bóg od tych, którym zaufał.

Ad 4. Przelanie krwi za drugiego jest wyrazem największej miłości. Drugi człowiek nie mógłby przelać krew za ludzi, aby w ten sposób odpokutować ich winę. Mógł to uczynić jedynie Jednorodzony Syn Boży. Tylko taka ofiara mogła być przyjęta. Tylko krew Jezusa gładzi grzechy świata. Gdyby Jezus nie przelał za nas swojej krwi, niebo dla ludzi pozostawałoby nadal zamknięte, a zmarli szli by do otchłani po śmierci. Patrzysz na to od strony ziemskiej, doczesnej. Spójrz na to od strony życia wiecznego. Krew Jezusa otwarła przed ludźmi niebo, szczęście, spełnienie. To życie jest czasowe, krótkie. Coś trzeba dać, co nas kosztuje, aby żyć wiecznie. Największą wartością dla człowieka jest życie. Jezus oddaje życie, aby ludzie zrozumieli, jaką miłością obdarzył nas Ojciec.

Ad 5. Chrystus ma naturę boską i naturę ludzką. Jezus nie wie, jaką jest data końca świata, jako człowiek, w swojej ludzkiej naturze. Jako Bóg jest jedno z Ojcem i Duchem Świętym i data końca świata jest Mu znana.Liczba wyświetleń strony: 13154 * Liczba gości online: 8 * Ostatnia aktualizacja: 2022-08-14
© 2002-2022 by ks. Józef Pierzchalski SAC